• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Zpravy

Zprávy z ekonomicko hospodářské rady EHR.

Co je to místní akční skupina?

Místní akční skupina (MAS) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje zástupce podnikatelské,
veřejné a neziskové sféry za účelem spolupráce při zlepšování kvality života na venkově. Finanční
prostředky jsou získávány a rozdělovány z evropských a národních zdrojů při uplatňování metody tzv.
komunitně vedeného místního rozvoje (Community-led Local Development, CLLD).

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz