• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Zpravy

Zprávy z duchovní oblasti.

Informační leták včetně přihlášky ke stažení.

Do sekce  "Ke stažení" bylá přidána nová položka "HOSTÝN" ve které  můžete získat formulář pro rezervaci ubytování na orelské pouti nebo Jak putovat na pouť

Na serveru YouTube naleznete video z Orelské pouti na Hostýně 2011

Krátká upoutávka,  dlouhá verze (díl 1), dlouhá verze (díl 2), samotné kázání

 

Rok utekl jako voda a opět jsme se těšili na naši orelskou pouť. Přiznávám se, že letos s očekáváním něčeho nového a jiného, než posledních pár roků. Mé očekávání mě nezklamalo.

Uplynulo několik hodin, kdy se orelští poutníci naposledy požehnali po mši svaté, za poslední modlitbou po křížové cestě nebo dozpívali poslední verše orelského pochodu.

smH11

Křesťanská sportovní organizace Orel pořádá v sobotu 20. a neděli 21. srpna 2011 tradiční pouť na Svatém Hostýně.

Tradice těchto poutí sahá do 30. let minulého století a orelská pouť se od této doby stala jednou z největších v České republice.

V pořadí II. duchovní obnova pro mladé členy Orla se uskutečnila o prvním jarním víkendu (19. ? 21. března 2010) na Velehradě. Stejně jako loni ji vedl olomoucký arcibiskup a duchovní rádce Orla Mons. Jan Graubner. Ve Stojanově exercičním domě byly na programu přednášky, meditace nad Písmem spojené s rozjímáním, mše svaté, křížová cesta a adorace.
Tradiční setkání orlů u hrobu Mons. Jana Šrámka se uskuteční i v roce, kdy Orel oslaví 100 let od svého založení. Sejdeme se v neděli 5. července 2009 v 09,15 hod. přímo u hrobu Mons. Jana Šrámka na velehradském hřbitově (hrob se nachází přímo naproti první hřbitovní brány od Velehradu). Krátký vzpomínkový akt u hrobu zakladatele Orla ke 100 letům od založení Orla bude zakončen společným průvodem s orelskými prapory na vyhrazená (rezervovaná) místa pro slavnostní mši svatou před velehradskou bazilikou. Zveme všechny členy Orla a všechny orelské jednoty k účasti na této slavnosti. Jednoty, které mohou vzít prapory, prosíme o nahlášení na ústřední sekretariát Orla.
Orel nabídl svoji pomoc v podobě pořadatelské služby při návštěvě Svatého Otce v Brně. Všichni starší 18 let se mohou hlásit na ústředí Orla nebo prostřednictvím svých jednot.
Návštěva papeže v České republice
V sobotu 23. května se na Svaté Hoře u Příbrami uskuteční jedna z nejvýznamějších orelských poutí. Tato akce je součástí oslav výročí 100 let od založení Orla.
Ve dnech 27. 2. - 1. 3. 2009 proběhla v poutním domě Stojanov na Velehradě duchovní obnova s otcem Mons. Janem Graubnerem. Skupinka mladých členů Orla z Kunovic, Opavy, Starého Města u Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Velkých Karlovic a Vizovic sem přišla načerpat duchovní síly nejen pro následující období postu.
Náplní duchovní obnovy byly mše svaté, přednášky, křížová cesta, adorace a modlitba breviáře. Zamýšleli jsme se nad tím, že svět nás- tedy křesťany- potřebuje, a jak můžeme nejen světu, ale i v našich orelských rodinách vydat svědectví o Boží lásce. Povzbudila nás řada myšlenek, např. ta, že základní modlitby církve máme používat jako perly zasazené do vlastních slov. Neměli bychom jen k Bohu mluvit a prosit ho o něco, ale také mu děkovat a hlavně naslouchat.
Ústřední sekretariát Orla nabízí všem mladým členům Orla (hlavně vedoucím, trenérům atd. do 35 let) účast na duchovních cvičeních, které specielně pro tuto skupinu povede duchovní rádce Orla olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Exercicie proběhnou ve dnech 27.2. - 1.3. na Velehradě. Hlásit se můžete na ústředí Orla - ustredi@orel.cz.
Nejnovější číslo Katolického týdeníků přináší článek z orelské pouti na Svatém Hostýně.
Slavnostní mší svatou na Svatém Hostýně vyvrcholila v neděli 24. srpna orelská pouť. Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner, který v homilii vyzdvihl důležitost Orla pro moderní sport i společnost a zároveň ho vyzval k autentickému následování evangelia.
FOTOGRAFIE UVNITŘ
První video - pořadatelé a běh do kopce

Orelská pouť 2008 - pořadatelé a běh do kopce from orelcz on Vimeo.
29. 05. 2008
FOTOGALERIE uvnitř článku
V neděli 25. 5. se v kapli sv. Floriána v Moravském Krumlově uskutečnila již tradiční pouť župy Sušilovy. Mši sv. sloužil P. Stanislav Mahovský, místní kaplan. Mezi přítomnými byli mj. Božetěch Kostelka, místostarosta Orla, a starosta Moravského Krumlova, Ing. Jaroslav Mokrý. Potěšila hojná účast jednot (Bohunice, Rajhrad, Rakšice, Silůvky, Starý Lískovec), které měly-li tu možnost, připutovaly i s prapory. Kéž se příští rok sejdeme zas!
13. 05. 2008
OREL ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ zve na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 24. května 2008
Vatikán. Benedikt XVI. dnes dopoledne přijal na audienci Rakouský národní lyžařský tým. Papež v promluvě k nim s potěšením připomněl svou nedávnou apoštolskou cestu do Rakouska a v krátké reflexi se zamyslel nad hodnotami sportu.
Tradiční orelská pouť se uskutečnila ve dnech 25. a 26. srpna na Svatém Hostýně. Pouť vyvrcholila slavnostní mší svatou, kterou celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka.
Chcete si připomenout letošní orelskou pouť na Svatém Hostýně. Všem zájemcům nabízíme sadu dvou DVD se záznamem mše svaté a orelského shromáždění. Cena je 80 Kč + poštovné. Objednávat můžete na ústředním sekretariátě Orla (email, telefon: 543 244 880).
Letošní pouť Orla na Svatém Hostýně je za námi. Program vyvrcholil v neděli 20. srpna mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner.
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz