Tato verze stránek není udržována


8:00 - mše svatá

9:30 - zahájení sjezdu

1. Uvítání a zahájení

a) volba pracovního předsednictva,

c) schválení programu,                                                                                  

d) volba návrhové komise,

e) volba mandátové komise,

f) volba volební komise,

g) volba zapisovatele,

h) volba 2 ověřovatelů zápisu.

2. Zprávy

a) mandátové komise

b) předsednictva Orla

c) odborných rad Orla (pouze písemně)

d) ÚRK

e) diskuze ke zprávám

3. Změna stanov Orla o.s.

4.Volby

schválení volebního řádu

starosty Orla

místostarostů Orla

předsedy ÚRK

místopředsedy ÚRK

členů ÚRK

5. Diskuze

6. Závěr XV. sjezdu Orla

a) schválení usnesení

b) závěrečné slovo starosty Orla