Tato verze stránek není udržována


Miluše Macková

Prosím tě, můžeš se krátce představit?

Míla Macková, 48 let, stavební inženýrka, vdaná, 2 dospělé děti, bydlím a pracuji v Kuřimi.

To bylo opravdu krátce. Co ty a Orel?

Pomáhala jsem zakládat v r.1994 jednotu v Kuřimi, byla jsem u nás první vedoucí u dětí, začínali jsme prakticky z ničeho. Stala jsem se starostkou jednoty, časem jsem začala pracovat pro župu Sedlákovu - v předsednictvu, potom jako místostarostka a nyní osmý rok jako starostka župy. Také jsem byla předsedkyní ÚRK, nyní místopředsedkyní EHR.

Je to dost funkcí. Co ti daly a případně co vzaly?

Daly mi práci a vzaly mi čas. Ale vážně. Poznáš hodně lidí různých charakterů. Ty, co se dostanou k funkci, je jim fajn a pak už o nich - nebo spíš o jejich práci slyšíš málo. Ale potkáš i takové, co „makají", bez nároku na cokoliv, ochotné, spolehlivé. Těmi se obklopuji a ty vyhledávám. Funkce v Orlu mi také vzaly dost iluzí. Ale ráda bych byla pozitivní……..Zkrátka - všechno je o lidech.

Jak vnímáš současnou situaci v Orlu?

Tím asi narážíš na  pomyslné rozdělení organizace. Na dobré a lepší, na poctivé a poctivější, na pravdomluvné a pravdomluvnější, na tvrdohlavé a tvrdohlavější.  Vím, trochu jsem to zlehčila a on je to vážně dost problém. Ale pokud ve vedoucích funkcích budou stále takoví, kteří budou brát Orla jako svoji soukromou firmu, budu já stát vždycky na straně druhé. Jako ostatně celou dobu mého působení v Orlu. Vždycky jsme se v minulosti s ostatními z revizní komise „prali" za jasná a jednoznačná pravidla, vymezení kompetencí a  zodpovědností jak pro činnost orgánů, tak pro přerozdělování finančních prostředků. Jenomže pravidla nestačí, musí se chtít je dodržovat. A pokud budou ve vedení Orla takoví lidé, kteří budou chtít, pak je jedno, jestli jsou ze strany v barvách trikolory, nebo žluté. 

Co tě přimělo k tomu kandidovat na starostku Orla?

Rodiče mě odmalička učili to, že pokud se mi něco nelíbí, nestačí jen mluvit, ale je potřeba něco dělat. Mám na tento příspěvek jen omezený prostor tak tedy jen v bodech. Mojí prioritou je absolutní průhlednost v nakládání s financemi. Veřejné finance vyžadují i veřejnou kontrolu. Chci Orlu vrátit smysl a zaměřit se na posílení pravidelného  sportu v jednotách. Tam je potřeba se ptát, co potřebují. Doba hojnosti je pryč a je nutné se učit hospodárnosti. Začít se musí na ústředním sekretariátě. Přesně vymezit kompetence a zodpovědnost… .

Je nutné posouvat Orla dál, výš a dopředu, ale je moudré nezapomínat na minulost a stále si uvědomovat, odkud jdeme, kam směřujeme a co si s sebou neseme.

Proč by měli delegáti sjezdu volit právě tebe?

Nejsem individualista, ale ráda pracuji v týmu, jsem ochotna a schopná kompromisů, vím hodně o fungování Orla,  jsem si vědoma, že současnému Orlu je potřeba narovnat obě pošlapaná křídla, aby mohl opět volně vzlétnout!

Děkuji. Ptala se Kamila Uhrová - jednota Kuřim