Tato verze stránek není udržována


Ladislav Kotík

7 bodů pro Orla

Milé orlice a orlové,

dovolte mi, abych vám představil svoji vizi budoucnosti Orla. Nechci se v ní vymezovat vůči ostatním a jen kritizovat, ale chci nabídnout pozitivní program, s kterým podle mého názoru může Orel v dnešní době uspět. Program jsem si dovolil rozdělit do 7 bodů a jeho kompletní znění s konkrétními cíli najdete na mých webových stránkách www.ladislavkotik.cz.  

První tři body programu odkazují na naše kořeny, které nás odlišuji od ostatních sportovních organizací a kterými je Orel výjimečný, další čtyři jsou klíčové oblasti, na které bych se chtěl v případě zvolení soustředit.

Z čeho bychom tedy měli vycházet?

Orel se odlišuje od ostatních organizací ve třech základních rysech:

1.      Jsme křesťanská organizace a musíme se přes naši otevřenost snažit naši identitu neztratit. Nejdůležitější přitom je formace a vzdělávání trenérů a cvičitelů, kteří působí přímo mezi našimi členy. Při všech našich aktivitách budeme klást důraz na fair-play.

2.      Věnujeme se především sportu pro všechny. Našim cílem nikdy nebylo a nebude vychovávat mistry světa či hrát první ligu. V oblasti sportu se zaměříme na sloučení ústředních aktivit a pokračování úspěšných projektů, které se nám v poslední době podařilo nastartovat (Orelská florbalová liga, aktivity na Velehradě atd.)

3.      Nejsme jen sportovní organizací, ale také spolkem, který se věnuje i kultuře, sociální práci a dalším aktivitám. To je naše přidaná hodnota, o kterou nesmíme přijít.

A na co bych se chtěl ve funkci starosty zaměřit? Přál bych si, aby

4.      Orel byl moderní organizací, která maximálně využije moderní technologie, informační systém a nebude funkcionáře zatěžovat zbytečným papírováním.

5.      Orel byl organizací vzdělanou a vzdělávající se. V posledních 10 letech se nám podařilo vybudovat mnoho hmotných statků a tak je nejvyšší část budovat i lidský kapitál. Vzdělávání musí být naprostou prioritou naší činnosti a to i po stránce finanční.

6.      Orel byl finančně zdravý a dokázal si najít i nové zdroje financování.

7.      se v Orlu zlepšily mezilidské vztahy. Vývoj v posledních letech zanechal mnohé šrámy na vztazích uvnitř Orla. Chybí umění a chuť naslouchat. Přes všechny problémy jsem si jistý, že s většinou členů Orla máme stejné cíle, které nás spojují. A v tom vidím velkou naději. Můžeme mít jiné politické názory nebo jiný oblíbený sportovní klub, ale právě Orel může být tím, co nás všechny spojuje.

V květnu tohoto roku to bude 10 let, co jsem byl jmenován generálním sekretářem Orla. Ať už dopadne volba starosty jakkoliv, jsem rozhodnut po sjezdu ukončit své působení v této funkci, a tak mi dovolte už předem poděkovat všem za spolupráci, která přinesla sice někdy i nějaké ty mraky a nedorozumění, ale především hodně radosti a spoustu skvělých zážitků. Naše činnost je často náročná, bere nám hodně času a někdy si ji ještě vzájemně kazíme. Pojďme tedy dělat vše s radostí a úsměvem J.

více na www.ladislavkotik.cz