Tato verze stránek není udržována


Ludmila Kellerová

Sestry a bratři,

dovolte, abych se Vám představila, jako kandidátka na místostarostku Orla ČR.

Jmenuji se Ludmila Kellerová, je mi 45 let a bydlím na severní Moravě v dvoutisícové obci Veřovice. Jsem vdaná a mám dvě dcery, které obě studují vysoké školy. Pracuji jako odborný referent v cestovní kanceláři Čedok v Novém Jičíně.

Druhým rokem dálkově studuji vysokou školu - Palackého univerzitu v Olomouci, Fakultu tělesné kultury - obor rekreologie. Studium mi umožňuje poznat více možností využívání volného času, jeho naplnění, což bych chtěla dále využívat ve své práci v Orle.

Členkou Orla jsem od jeho znovuobnovení od roku 1990, stejně jako celá naše rodina.

V současné době jsem místostarostkou Orla ČR a před dvěma lety jsem byla zvolená starostkou župy Bauerovy.

Dá se říct, že veškerý svůj volný čas věnuji práci v Orle.

 Dlouho jsem svoji kandidaturu zvažovala, ale poté co se v Orle dle mého názoru začínají objevovat snahy dát Orlu zcela jiný smysl, rozhodla jsem se kandidovat.

Když jsem byla před 4 lety na sjezdu v Telnici zvolená místostarostkou Orla ČR bylo mi ctí, že mohu pracovat v této organizaci. Avšak během krátké doby jsem poznala i stinné stránky této práce. Postupně jsem se rozhlížela a zjišťovala, že vše není tak ideální, jak se zdá, že i v Orle má místo pomluva, přetvářka, faleš a lež. Poté co hon na starostu Ladislava Šustra skončil jeho odstoupením, jsem ztratila téměř všechny ideály a začala věřit heslu, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. A možná právě proto, že nechci, aby se naše orelská

organizace ubírala tímto směrem, rozhodla jsem se kandidovat.

Pokud bych byla zvolena mezi mé hlavní a prvořadé cíle by patřilo to:

1/ aby Orel byl organizací křesťanskou, ale opravdově křesťanskou, abychom si neškodili navzájem, abychom si vážili jeden druhého, abychom křesťanky jednali, ne jenom se pod rouškou křesťanství schovávali. 

2/ aby byl Orel organizací otevřenou - otevřenou pro všechny, kteří přijmou naše hodnoty a Stanovy, abychom přestali členy dělit podle politické příslušnosti  

3/ aby byl Orel organizací moderní, která má co nabídnout nejen členům, ale i ostatním lidem, kterým jsou naše myšlenky sympatické a kterým se naše práce líbí

4/ aby byl Orel organizací, kde staré dobré orelské kořeny získají novou mízu v podobě  mladých funkcionářů jednot a žup, kterým budou ti starší pomáhat svými zkušenostmi Chtěla bych, aby se Orel více otevřel spolupráci s jinými sportovními organizacemi, aby naši členové, zejména mladí, měli větší možnost mezinárodního zapojení ať už v rámci FICEPU, či jiných organizací.

Mým velkým přáním je, aby naše organizace opět pracovala s láskou a porozuměním, aby zmizely roztržky a zbytečné tahanice, které nemají nic společného s konstruktivní diskusí, která by nás všechny vedla k naplnění orelských cílů.

Děkuji za Vaši přízeň.                                                           Kellerová Ludmila