Tato verze stránek není udržována


Stanislav Kamba

Vážení členové ORLA,
jmenuji se Kamba Stanislav, jsem starostou Župy Krekovy a člen výkonného předsednictva.
Po posledním jednání předsednictva a včerejším emailu br. Kotíka jsem se rozhodl kandidovat na některou volenou funkci na sjezdu ORLA a chci řešit otázku která je: „Má člen Výkonného předsednictva Orla právo nahlížet do prvotních účetních dokladů a dalších dokladů ústředí?"
Dle výkladu generálního sekretáře br. Kotíka a dosud zavedené praxe má toto právo pouze generální sekretář a pracovníci ústředí Orla. Cituji G.S.: „Nevidím důvod, proč by členové předsednictva potřebovali nahlížet do prvotních dokladů, protože veškeré informace ke své práci najdou v účetních sestavách, které můžeme poskytnout co nejpodrobnější".
Dle tohoto výkladu nesmí do prvotních dokladů nahlížet ani starosta a místostarostové.
Můj názor je,že mají členové VP ORLA právo nahlížet do veškerých dokladů ústředí z těchto důvodů:
1. Stanovy §5 - Povinností členů je hájit zájmy Orla, svědomitě vykonávat úkoly a přijaté funkce.
Má-li člen VP plnit tuto povinnost člena, nemůže se spokojit s tím, že veškeré informace ke své práci najde pouze v účetních sestavách, pro které podklady připravují zaměstnanci vybraní generálních sekretářem.
2. Běžná praxe je, že členové všech vrcholových orgánů občanských sdružení stejně jako ostatních právnických osob mají vždy přístup ke všem prvotním dokladům projeví-li o to zájem.
Nevidím důvod proč by to nemělo platit v ORLU o.s..
Je snad OREL o.s. soukromá firma Ladislava Kotíka a ten pak rozhoduje, kdo do čeho může nahlížet?
3. Námitka, že se jedná o kontrolu, je účelová nebo pramení z nezkušenosti br. Ladislava Kotíka, který je student, mající zkušenosti pouze z práce v ORLU a v SAZCE. Jinak by jistě zažil, že se při kontrole hospodaření prověřují veškeré formální a věcně příslušné náležitosti každého dokladu a píše se z kontroly podrobný zápis.
Dle mých informací kontroluje ústřední revizní komise pouze doklady, které v omezené časové lhůtě stihne, proto si zřejmě br. Kotík plete nahlížení s kontrolou.
4. Kam vede situace, když členové vedení nemají přístup k prvotním informacím nám ukazuje situace v SAZCE.
Výkazy, které v SAZCE připravovali zaměstnanci pod vedením generálního ředitele ,rovněž zobrazovali finanční zdraví SAZKY téměř fantasticky a nyní je SAZKA v konkurzním řízení.
5.Br. Kotík zveřejnil ve Zpravodaji 2011/1 možnost požádat o účelovou dotaci od Tělovýchovné rady ze Sportovního rozvojového fondu. Na předsednictvu 21.3.2011 nedokázal vysvětlit, kdo fond zřídil, když nebyl schválen předsednictvem ani ústřední radou a poradní orgán Tělovýchovná rada se nesešla už cca rok.
Vzniká otázka:" K čemu je předsednictvo nemající k ničemu přístup?"
Z výše uvedeného je zřejmé, že je v ORLU co zlepšovat a zprůhledňovat na činnosti našeho vrcholového orgánu. Pokud dostanu důvěru, rád bych se v průběhu dalšího volebního období podílel na řešení těchto a dalších problémů.
Dne 31.3.2011