Tato verze stránek není udržována


Vít Jůza

Jsem připraven opět kandidovat

Nemám rád volby socialistického typu s předem určeným jediným kandidátem nebo vítězem. Jsem pro to vždy klidně vybírat z více - a výslednou volbu klidně přijímat, i když pochopitelně nejsou zvoleni všichni. Zvyšuje se tím pravděpodobnost co nejlepší volby a co nejlepšího fungování organizace. Proto jsem kandidoval na funkci ústředního starosty Orla před 8 roky (získal jsem přes 10%, zatímco protikandidát prý přes 90%), proto jsem připraven kandidovat na tuto funkci i tentokrát, ježto mi zatím není známa řada kandidátů jiných, beze sporu lepších než já - ba, ani nemohu nadbytek kandidátů zatím předpoklad, když jsme před 8 roky byli jen dva, a druhý snad tentokrát ani kandidovat nechce. (Kolik bylo kandidátů před 4 roky, nevím, to jsem na ústředním sjezdu pochopitelně nebyl.) Bude mi radostí, bude-li zvolen kdokoli vhodnější.

Je mi 45 roků, aktivním členem Orla jsem se stal v roce 1991, od té doby jsem toho v Orlu dělat poměrně dost - ne vždy úspěšně, vždy snad svědomitě - včetně členství v Předsednictvu Orla v letech 1999-2003, mnoho let (s menší přestávkou po volbě starosty Orla před 8 roky) jako župní sekretář Orla župy sv. Zdislavy (není ovšem vůbec jenom mou zásluhou, že Orel v naší oblasti přes horší podmínky a neúmyslné šizení odlehlejších oblastí ze strany ústředí v posledních letech nejen nezanikl a fungoval v mnohém ne hůře než v mnohem lepších oblastech, ale dokonce se vzmohl), nyní na sjezd jedu jako člen ústřední tělovýchovné rady Orla (koordinátor kvalifikační oblasti), nějaké zkušenosti mám i z několika dalších organizací, mám slušný vhled do organizačních a právních záležitostí i do situace v Orlu. Od roku 1995 jsem knězem litoměřické diecéze.

Nemyslím, že by museli funkce v Orlu zastávat katoličtí kněží, zvláště jsou-li jiní vhodní kandidáti. Když jsem o své činnosti v Orlu mluvil se svým současným biskupem, souhlasil s jediným omezením, a sice aby to nebylo na úkor mé kněžské služby, což jsem vždy dodržoval, dodržuji, a budu dodržovat i v případě zvolení za starostu. Nebudu se snažit být všude, dělat všechno, ovlivňovat všechno, nebo dokonce rozhodovat o všem, ale jen to, co je dle stanov Orla úkolem starosty. Zrovna tak nehodlám objíždět za účelem získávání přízně jednotlivé župní sjezdy ani nikoho a nic jiného. Nebudu se teď ani šířit o svých názorech na celou řadu jednotlivých otázek, které se Orla týkají; doufám, že se v Orlu bude rozhodovat společně, mám jasný názor a zkušenost, že to tak bývá lepší, a za úkol starosty pokládám zajišťování spořádaného a moudrého, účelného a spravedlivého společného rozhodování, a to především na úrovni zásad a pravidel, jen výjimečně a až v poslední řadě dle toho, je-li sympatičtější Pepa, nebo Franta. Nicméně souhlasím s katolickou orientací Orla, měla by být ujasněnější a důslednější, při zachování otevřenosti Orla všem lidem dobré vůle, pokud jeho katolickou orientaci respektují. Jsem si vědom, že některé oblasti jsou těžištěm a chloubou Orla, a že rozvoj Orla v těchto oblastech je klíčový, stavím se ovšem jednoznačně za to, aby jiné oblasti proto nebyly, byť neúmyslně, šizeny, nýbrž aby se dbalo na rozvoj Orla na celém území republiky. Jsem pro takové vedení Orla, aby, pokud možno, žádné oblasti, skupiny nebo jednotlivci neměly důvod Orel rozdělovat a od něj se odlučovat, leda pro neslučitelnost s jeho křesťanskou orientací, tím spíše jsem proti rozdělení podle toho, kdo byl nebo je s Frantou nebo Láďou nebo proti Frantovi nebo Láďovi (byť jsem měl i vyjadřoval názor na to, jestli by měl odstoupit, a jestli by byl vhodný mimořádný sjezd), podobně jako se celá naše župa pod vedením bratra Ing. Karla Hrdého odmítla v posledních letech podílet na podobném rozdělování. Vážně se domnívám, že za sebou nemám žádnou skupinu nebo frakci.

            Zdař Bůh!

17.3.2011 Mgr. Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil 732943265, e-mail: Juza.Vit@seznam.cz .