Tato verze stránek není udržována


Kandidát na funkci místostarosty Orla.

Petr Grenar - jednota Brno Komín, župa Sušilova

od roku 2000 starosta jednoty

od roku 2003 starosta župy  

od roku 2007  člen ÚRK

--------------------------------------------------------------------------

Mé působení v Orlu .

Od mého zvolení do předsednictva župy, jsem se začal aktivně zapojovat ke zlepšení a zkvalitnění jejího chodu, což bylo posléze oceněno zvolením starostou župy. Důkazem mé dobře odváděné práce je setrvání v této funkci do dnes.

Svoji aktivitu jsem nezaměřoval jen na župu. Jako delegát ústředních rad jsem se vždy aktivně zapojoval do diskuzí a nabízel své názory a návrhy v projednávaných bodech.

Na posledním ústředním sjezdu jsem byl zvolen za člena ústřední revizní komise. Tato pozice mi zase více otevřela možnost důrazněji prosazovat své návrhy na zkvalitnění činnosti Orla. Mojí iniciativou bylo například vytvoření systému kontroly čerpání rozpočtu a celkové zpřehlednění jeho formátu.

Proč mě volit?

Jsem zkušený dlouholetý člen Orla, který se chce i nadále plně a se vší energií věnovat jeho chodu. Post místostarosty mi dovolí efektivněji prosazovat zdravé podměty, které jsem do Orla doposud přinášel. Nebojím se pojmenovat skutečný stav věci a říci ho nahlas. Nejsem zatížený příslušností k žádné polické straně, proto si můžu dovolit prosazovat názory, které budou dobré především pro Orla. Moje kandidatura byla podpořena i usnesením župního sjezdu.

Co chci mj. prosadit

-          zasadit se o zvýšení efektivity činnosti odborných rad. Přimět  všechny jejich členy k aktivnímu přístupů. Chci se zastat o lepší využívání možnosti obměny nefunkčních členů. Odborná rada musí  mít jasnou představu své činnosti a stanovit si postup jak dosáhnout svých záměrů. Chci, aby OR začali naplno plnit svoji roly poradního orgánu.

-          uklidnit a znovu sjednotit Orla po názorové bouřce, která se jim prohnala. Chci se zastat o spojení vzniklých pomyslných dvou táborů, které nejsou ani tak rozdílné v pohledu na činnost Orla jako takového, ale spíše v rozdílnosti k polické příslušnosti. Chci napomoci tomu, abychom si uvědomili, že myšlenky Orla nesmí být ovlivňovány polickými názory a neshodami, tím spíše jimi otřásat v základech.

-          zasadit se o vytvoření konceptu, který přiměje jednoty znovu dostat chuď zúčastňovat se nabízených akcí Orla. Do Orla bylo přivedeno spoustu financí na obnovu hmotných statků, což považují za úspěch, ovšem jedním dechem dodávám, že to sebou přivedlo jev skomírající účastí nejen v rámci ústředních aktivit Orla

-          iniciovat vznik pravidel, které budou systémově řešit archivaci a dostupnost zápisů či dalších materiálů ze všech zasedání ústředních orgánů všem členům Orla.  Na tento nedostatek jsem narazil při své činnosti v URK

-          zasadit se o inovaci finančních aktivit. Orel si díky svému dosavadního stylu hospodaření dokázal vytvořit významnou finanční rezervu. Zastávám názor, že tyto prostředky by měly být použity tak, aby se dokázaly zhodnocovat. Rozhodně chci zamezit bezhlavému utrácení či jiného neúčelného použití, jako jsme tomu byly svědky při schvalovaní současného rozpočtu Orla.