Tato verze stránek není udržována


Název akce
Sportovní odznak Bedřicha Kostelky
Místo
Sportovní areál „Štěpána Klapila“, Hřbitovní 6
Datum
08.09.2012
Popis

Sportovní odznak Bedřicha Kostelky

8. 9. 2012 ve Vyškově

 

Kde: Sportovní areál „Štěpána Klapila“ ve Vyškově, Hřbitovní 6

Organizuje: Orel ústředí - rada mládeže

Místní pořadatel: Orel jednota Vyškov

Odpovědný ředitel soutěže: Jaromír Zbořil, tel. 739057712, jaromir.z@email.cz

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Pliska

 

Gestor kontrolní a apelační komise: členem komise je ředitel soutěže, zástupce účastníků a garant RM Orla

 

Účastníci: soutěže se mohou zúčastnit pouze členové Orla ve smyslu stanov Orla. (členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

 

Složení výpravy: maximální počet členů výpravy je neomezen, max. Počet členů doprovodu jsou tři

 

Pravidla: ústřední akce probíhají dle pravidel soutěžního řádu Orla

 

Disciplíny:

  dívky, hoši do 6 let: 40m, skok daleký snožmo z místa, hod tenisovým míčkem (hodnoceno dle součtu pořadí v disciplínách)

  dívky D1, hoši H1 7 až 8 let: 50m, 200m, skok daleký (měřeno od místa odrazu), hod kriketovým míčkem

  dívky D2 9 až 10 let: 50m, 300m, skok daleký, hod kriketovým míčkem

  hoši H2 9 až 10 let: 50m, 400m, skok daleký, hod kriketovým míčkem

  dívky D3 11 až 12 let: 60m, 400m, skok daleký, koule 2 kg, šplh-tyč,

  hoši H3 11 až 12 let: 60m, 600m, skok daleký, koule 3 kg, šplh-tyč,

  dívky D4 13 až 14 let: 60m, 600m, skok daleký, koule 3 kg, šplh-tyč,

  hoši H4 13 až 14 let: 60m, 800m, skok daleký, koule 4 kg, šplh-tyč,

 

Výsledné pořadí u kat. 7 až 14 let se stanový součtem bodů dle bodovacích tabulek pro SOBK, vydané ústředím Orla.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy: vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž, při prezentaci je povinen odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

 

Časový pořad:

prezentace 8,00 až 8,45
zahájení a duchovní slovo 9,00
první utkání nebo závod 9,30
předpokládané ukončení 14,30
po ukončení akce 15,00 až 16,00 - možno koupání v Aquaparku

Kategorie:

Název kategorie - označení

Rok narození

Dívky D0

2006 a mladší

Hoši H0

2006 a mladší

Dívky D1

2004 až 2005

Hoši H1

2004 až 2005

Dívky D2

2002 až 2003

Hoši H2

2002 až 2003

Dívky D3

2000 až 2001

Hoši H3

2000 až 2001

Dívky D4

1998 až 1999

Hoši H4

1998 až 1999

 

Přihlášky: uzávěrka přihlášek: 5.9.2012 na adresu Jaromír Zbořil, 683 03 Luleč 386, mail: jaromir.z@email.cz , tel: 739057712

 

Ochrana osobních údajů: s odvoláním na znění zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Ceny:

Místo Cena
1. pohár, odznak I. SOBK, diplom
2. - 3. věcná cena, odznak I., diplom
4. - 10. odznak II.
11. a další odznak III.

 

Druh akce
akce pro mládež
Propozice: doc
Ústřední finálová akce (bez postupu)
Sport