• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Zimní silniční běh

Místo konáníMoutnice
Termín od: 07. 01. 09:00
Termín do: 07. 01. 13:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Zimní silniční běh - Memoriál II. zahraničního odboje

 

7.1.2023

Moutnice

 

Ústřední finálová akce (bez postupu)

XXXI. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Mezi nimi pak jmenovitě členům moutnické jednoty Orla:

Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi – příslušníkovi RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami

Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – příslušníkovi RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku

Karlu Hrdličkovi – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborechzemřel 21.7.1992 v Moutnicích

Rudolfu Hrdému – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborechzemřel 19.11.1996 v Moutnicích

Plk. JUDr. Janovi Buchtovi – příslušníku RAF, zemřel 26.5.2004 v Moutnicích

Nadp. Aloisovi Dohnálkovi – příslušníkovi čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 6.11.2004 v Moutnicích

Místo: Moutnice

Organizuje: Tělovýchovná rada

Místní pořadatel: Orel jednota Moutnice, Moutnice  154

Odpovědný ředitel soutěže:

Gestor:

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Janoušek

Kontrolní a apelační komise: členem komise je ředitel soutěže, gestor TVR Orla a zástupce účastníků.

Účastníci:  Soutěže se mohou účastnit členové a příznivci Orla ve smyslu Stanov Orla. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

Registrace závodníků do jednotlivých kategorií bude ukončena vždy 20 min. před startem dané kategorie. Po této lhůtě nebude start závodníkovi umožněn.

 

Složení výpravy: Maximální počet členů doprovodu: 3. Jeden člen doprovodu na každých 5 účastníků 19 let a mladších  do dosažení  maximálního počtu členů doprovodu.

Pravidla: Soutěž probíhá dle pravidel atletiky. Starty jednotlivých kategorií určí hlavní rozhodčí. Závodník v kategorii dospělých (Ženy A – C, Muži A - D) se může účastnit více závodů, hodnocen však bude pouze jednou.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy: Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.

Vedoucí výpravy je povinen při prezentaci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

Časový pořad:

09: 00  –  10: 30 – prezence

09: 15  -   mše svatá

10: 30  -    zahájení

10: 45  -    první závod

15: 15  -    předpokládané ukončení

 

Kategorie:

Název kategorie (označení)

Rok narození

Trať

Benjamínci D

2018 a mladší

50 m

Benjamínci H

2018 a mladší

50 m

Atletická školka D

2016 – 2017

50 m

Atletická školka H

2016 – 2017

50 m

Minipřípravka D

2014 – 2015

100 m

Minipřípravka H

2014 – 2015

200 m

Přípravka D

2012 – 2013

200 m

Přípravka H

2012 – 2013

400 m

Mladší žákyně

2010 – 2011

400 m

Mladší žáci

2010 – 2011

800 m

Starší žákyně

2008 – 2009

800 m

Starší žáci

2008 – 2009

1000 m

Dorostenky

2006 – 2007

1000 m

Dorostenci

2006 – 2007

1500 m

Juniorky

2004 – 2005

1500 m

Junioři

2004 – 2005

2000 m

Ženy A

2003 - 1989

1500 m

Ženy B

1988 - 1979

1000 m

Ženy C

1978 - 1969

1000 m

Ženy D

1968 a starší

1000 m

Muži A

2003 - 1984

5000 m

Muži B                          

1983 - 1974

2000 m

Muži C

1973 - 1964

2000 m

Muži D

1963 - 1954

2000 m

Muži E

1953 a starší

2000 m

Lidový běh

 

 500 m

 

Přihlášky: přiloženou návratkou do 6. ledna 2023 na adresu: Orel – ústřední sekretariát Kurská 792/3, Starý Lískovec 625 00 Brno tel:724503048 e-mail: ustredi@orel.cz nebo osobně při prezenci.

 

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

 

          

 

   

 

 

Propozice ke stažení, časový rozvrh ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz