• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Ústřední turnaj družstev ve stolním tenise

Místo konáníSokolovna, Slatinská 43, Brno
Termín od: 08. 10. 08:30
Termín do: 08. 10. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Ústřední turnaj družstev ve stolním tenise

 

Pořadatel: Orel ústředí Brno

Technické uspořádání: Orel jednota Brno-Židenice

Kontaktní osoba: br. Josef Hampl, 603 438 105, hampl.ici@seznam.cz

Místo: Sokolovna, Slatinská 43 Brno

Ředitel turnaje: br. Josef Hampl

 

Účastníci

Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

 

Složení

-maximální počet členů družstva: 3 hráči + 1 náhradník, u ženských kategorií 2 + 1.

 

Kategorie

        Žáci, žákyně

  2007  a  mladší

        Junioři, juniorky

  2004  —  2006

        Muži a ženy

  2003  a  starší

 

Odeslání návratek do 5. 10. 2022 na email : hampl.ici@seznam.cz (v kopii na mozny@orel.cz)

 

Pravidla

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

 

Podmínky účasti

  • Podmínkou zařazení výpravy do turnaje je kompletně řádně vyplněná návratka hráčů (formulář je součástí těchto propozic), která je odeslána v řádném termínu na adresu uvedenou v propozicích.

 

Soutěžní systém a způsob hry

  • Rozlosování a systém turnaje stanoví ředitel turnaje (podle počtu zúčastněných jednot).
  • Při zahájení turnaje hlavní rozhodčí seznámí hráče s organizací turnaje, pravidly, klasifikací a technickými podmínkami hry.

 

Protesty

            Protesty se podávají pouze písemnou formou se vkladem 500 Kč. Protest podává vedoucí                 

            výpravy řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic.             Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad             pořadateli.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy

Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.
Vedoucí výpravy je povinen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

 

Časový pořad

08:30 – 09,00  prezence účastníků                                     

09.15               zahájení turnaje

15.00               předpokládané ukončení turnaje        

 

Další informace a upozornění

            Zajištěn bude pouze pitný režim. 

 

Ochrana osobních údajů

s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

 

          

 

 

 

Propozice včetně návratky a soupisky ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz