• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Zimní silniční běh - Memoriál II. zahraničního odboje

Místo konáníMoutnice
Termín od: 08. 01. 09:00
Termín do: 08. 01. 15:15
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Zimní silniční běh - Memoriál II. zahraničního odboje

8.1.2022

Časový rozvrh ke stažení

XXX. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Mezi nimi pak jmenovitě členům moutnické jednoty Orla:

 

Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi – příslušníkovi RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami

Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – příslušníkovi RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku

Karlu Hrdličkovi – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborechzemřel 21.7.1992 v Moutnicích

Rudolfu Hrdému – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborechzemřel 19.11.1996 v Moutnicích

Plk. JUDr. Janovi Buchtovi – příslušníku RAF, zemřel 26.5.2004 v Moutnicích

Nadp. Aloisovi Dohnálkovi – příslušníkovi čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 6.11.2004 v Moutnicích

Místo: Moutnice

Organizuje: Tělovýchovná rada

Místní pořadatel: Orel jednota Moutnice, Moutnice  154

Odpovědný ředitel soutěže: Pavel Dohnálek, telefon: 728137051

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Janoušek

Kontrolní a apelační komise: členem komise je ředitel soutěže, gestor TVR Orla a zástupce účastníků.

Účastníci:  Soutěže se mohou účastnit členové a příznivci Orla ve smyslu Stanov Orla. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

Registrace závodníků do jednotlivých kategorií bude ukončena vždy 20 min. před startem dané kategorie. Po této lhůtě nebude start závodníkovi umožněn.

 

Složení výpravy: Maximální počet členů doprovodu: 3. Jeden člen doprovodu na každých 5 účastníků 19 let a mladších  do dosažení  maximálního počtu členů doprovodu.

Pravidla: Soutěž probíhá dle pravidel atletiky. Starty jednotlivých kategorií určí hlavní rozhodčí. Závodník v kategorii dospělých (Ženy A – C, Muži A - D) se může účastnit více závodů, hodnocen však bude pouze jednou.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy: Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.

Vedoucí výpravy je povinen při prezentaci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

Časový pořad:

09: 00  –  10: 30 – prezence

09: 15  -   mše svatá

10: 30  -    zahájení

10: 45  -    první závod

15: 15  -    předpokládané ukončení

 

Kategorie:

Název kategorie (označení)

Rok narození

Trať

Benjamínci D

2017 a mladší

50 m

Benjamínci H

2017 a mladší

50 m

Atletická školka D

2015 – 2016

50 m

Atletická školka H

2015 – 2016

50 m

Minipřípravka D

2013 – 2014

100 m

Minipřípravka H

2013 – 2014

200 m

Přípravka D

2011 – 2012

200 m

Přípravka H

2011 – 2012

400 m

Mladší žákyně

2009 – 2010

400 m

Mladší žáci

2009 – 2010

800 m

Starší žákyně

2007 – 2008

800 m

Starší žáci

2007 – 2008

1000 m

Dorostenky

2005 – 2006

1000 m

Dorostenci

2005 – 2006

1500 m

Juniorky

2003 – 2004

1500 m

Junioři

2003 – 2004

2000 m

Ženy A

2002 a starší

1500 m

Ženy B

1987 a starší

1000 m

Ženy C

1977 a starší

1000 m

Ženy D

1967 a starší

1000 m

Muži A

2002 a starší

5000 m

Muži B                          

1982 a starší

2000 m

Muži C

1972 a starší

2000 m

Muži D

1962 a starší

2000 m

Muži E

1952 a starší

2000 m

 

Přihlášky: přiloženou návratkou do 7. ledna 2022 na adresu: Orel – ústřední sekretariát Kurská 792/3, Starý Lískovec, 625 00 Brno, tel:724503048, e-mail: ustredi@orel.cz, nebo osobně při prezenci.

 

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

Upozornění pro vedoucí a závodníky: Účastníkům nad 15 let bude umožněn start pouze v případě předložení platného dokladu o očkování proti Covid 19, o prodělání nemoci v posledních 180 dnech nebo PCR testu ne staršího než 72 hodin. Případně si účastník provede antigenní test namístě při prezenci. Tento test si musí účastník zajistit sám.

Z důvodu epidemiologických opatření nebude zajištěna strava, pouze pitný režim účastníků. Ve vnitřních prostorách prosíme o používání respirátorů. Z důvodu potřeby snížení kumulace osob v uzavřeném prostoru Orlovny žádáme samostatné závodníky, menší skupiny a jejich doprovod, aby svůj příjezd plánovali nejdříve 45 minut před startem jejich závodu a odjezd plánovali co nejdříve po vyhodnocení své kategorie.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz