Tato verze stránek není udržována


Sport v Orlu

Prioritou sportovní činnosti Orla je sport pro všechny. Sportovní čínnost není zaměřena na konkrétní sporty, ve své činnosti se Orel věnuje nejrůznějším sportovním odvětvím.

Činnost Orla je založena na práci dobrovolníků, kterí se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži. Orel klade velký důraz na vzdělávání cvičitelů a trenérů. Více než 300 členů Orla absolvovalo v minulých letech školení pro trenéry a cvičitele.

Sportovní činnost jednot a žup je podpořena pořádáním ústředních akcí, kterých je téměř 40. Na našich stránkách se také můžete dozvědět více o ústředních akcích.

Orel a sportovní prostředí

Orel je aktivně zapojen do sportovních stuktur Evropy i České republiky. Na mezinárodním poli je Orel dlouholetým členem mezinárodní katolické sportovní federace FICEP a aktivně se účastní všech jejich akcí. V České republice je Orel členem Všesportovního kolegia České republiky, má své zástupce v Českém olympijském výboře. Orel je také akcionářem SAZKA a.s..

Sporty v Orlu

Nejrozšířenější jsou tyto sporty:

Další sporty: