Název Magna Carta je odvozen z dokumentu, který v roce 19. června 1215 pod názvem Magna Carta Libertatum vydal anglický král Jan Bezzemek. Jednalo se o dohodu s anglickou revoltující šlechtou. Platí jako základní zákon anglické státnosti.

Magna Carta stanovuje svobody šlechty vůči anglickému králi. Církvi je garantovaná svoboda na koruně. Byla přijata králem na nátalk šlechty.