Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Petr Celý
místostarosta
Stanislav Binek
sekretář
Václav Kočí
Člen rady jednoty
Ing. Jaroslav Kočí
Miroslava Příhodová
Předseda revizní komise jednoty
Lubomír Orel
Člen revizní komise jednoty
Petr Binek
Bohdana Kostihová

Funkce v jiných orgánech

zobrazit členy jednoty ve funkcích ústředí Orla

zobrazit členy jednoty ve funkcích župy