Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Jan Revenda
Člen rady jednoty
Anna Brháčková
Petr Olšák
Petr Drozd
Ing. Václav Sládek
Člen revizní komise jednoty
Miroslava Šodková

Funkce v jiných orgánech

Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla

Počet funkcionářů v župních orgánech:2

funkce v župě
Člen předsednictva župy: Jan Revenda
Člen župní revizní komise: Jan Revenda