Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Ing. Jiří Kotásek
místostarosta
Ing. Josef Horák
sekretář
Marek Gřunděl
Člen rady jednoty
Milan Křístek
Adam Křístek
Ondřej Siuda
Lukáš Matuszek
Předseda TVR jednoty
Ing. Roman Vilhelm
Člen revizní komise jednoty
Veronika Křístková
Jakub Křístek

Funkce v jiných orgánech

Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla

Počet funkcionářů v župních orgánech:3

funkce v župě
Člen předsednictva župy: Ing. Jiří Kotásek
Člen předsednictva župy: Ing. Jiří Kotásek
Předseda TVR župy: Ing. Jiří Kotásek