Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Jan Prokop
místostarosta
Jan Fešar
sekretář
Alois Neisar
Člen rady jednoty
Evženie Heverlová
Jiří Adamec
Předseda revizní komise jednoty
Zdeňka Foltýnová

Funkce v jiných orgánech

Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla

Počet funkcionářů v župních orgánech:4

funkce v župě
Člen župní revizní komise: Evženie Heverlová
Člen předsednictva župy: Evženie Heverlová
Člen předsednictva župy: Evženie Heverlová
sekretář : Evženie Heverlová