Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Gabriela Schönová
místostarosta
Václav Otisk

Funkce v jiných orgánech

Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla

Počet funkcionářů v župních orgánech:1

funkce v župě
Člen župní revizní komise: Gabriela Schönová