Tato verze stránek není udržována


Zimní silniční běh

07.01.2012

Moutnice

Atletika

Ústřední finálová akce (bez postupu)

XX. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Mezi nimi pak jmenovitě členům místní moutnické jednoty Orla:

  • Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi — příslušníkovi RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami
  • Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – příslušníku RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku
  • Karlu Hrdličkovi – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech – zemřel 21.7.1992 v Moutnicích
  • Rudolfu Hrdému – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborech – zemřel 19.11.1996 v Moutnicích
  • Plk. JUDr. Janu Buchtovi – příslušníku RAF, zemřel 26.5.2004
  • Nadp. Aloisi Dohnálkovi – příslušníku čs. pozemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 6.11.2004
místo
obec: Moutnice, prezence: kostel sv. Jiljí v Moutnicích, ORLOVNA, Moutnice 154
organizuje
místní pořadatel
Orel jednota Moutnice
Moutnice 154, Moutnice
odpovědný ředitel soutěže
Pavel Dohnálek
544 248 521
dohnalekp@vfu.cz
hlavní rozhodčí
gestor
kontrolní a apelační komise
Členem komise je ředitel soutěže, gestor TVR Orla a zástupce účastníků.
účastníci
Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.
složení
maximální počet členů výpravy: neomezeno
maximální počet členů doprovodu: 3
pravidla
Ústřední akce probíhají dle pravidel soutěžního řádu Orla, vydaného TVR Orla.
Soutěž probíhá dle pravidel atletiky. Starty jednotlivých kategorií určí hlavní rozhodčí.
odpovědnost vedoucího výpravy
Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.
Vedoucí výpravy je povinnen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.
soupiska:
soupiska (pdf)
časový pořad
prezence: 09:00 - 10:30
mše svatá: 09:30
zahájení: 10:45
první utkání nebo závod: 11:00
předpokládané ukončení: 15:30
kategorie
Název kategorie (Označení)Rok narozeníDélka trati
předškolní děti - chlapci (C7)2005 a mladší50m
předškolní děti - dívky (D7)2005 a mladší50m
nejmladší žáci II (C9)2003—2004200m
nejmladší žákyně II (D9)2003—2004100m
nejmladší žáci (C11)2001—2002400m
nejmladší žákyně (D11)2001—2002200m
mladší žáci (C13)1999—2000800m
mladší žákyně (D13)1999—2000400m
starší žáci (C15)1997—19981000m
starší žákyně (D15)1997—1998800m
dorostenci (C17)1995—19961500m
dorostenky (D17)1995—19961000m
junioři (C19)1993—19942000m
juniorky (D19)1993—19941500m
muži A (M)1992 a starší5000m
muži B (V40)1963—19722000m
muži C (V50)1953—19622000m
muži D (V60)1952 a starší2000m
ženy A (Z)1978—19921500m
ženy B (Z35)1977 a starší1000m
přihlášky
uzávěrka přihlášek: 03.01.2012 (termín pro přihlášení už vypršel)
ochrana osobních údajů
s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.
doprava
tam: autobusem z Brna - ÚAN Zvonařka do Moutnice, směr Hodonín
zpět: autobusem, odjezd z Moutnic do Brna 1
další informace a upozornění:
Upozornění pro vedoucí a závodníky: tato akce začíná prezencí, pokračuje mší svatou a končí závodem. Žádáme zdvořile všechny, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a účastnili se celé akce.