Tato verze stránek není udržována


Název akce
ÚSTŘEDNÍ ORELSKÉ ZÁVODY V PLAVÁNÍ
Místo
plavecký bazén
Datum
27.10.2012
Popis

Pořadatel : Tělovýchovná rada Orla

Organizační zajištění: OREL JEDNOTA Havlíčkův Brod

Datum konání: sobota 27. 10. 2012

Místo konání: Havlíčkův Brod

Přihlášky: návratku odeslat do 24. 10. 2012 na adresu: Ústředí Orla

 

Kategorie

Rok narození

Styl

Délka

benjamínci

10 let a mladší

plav „jak umíš“

25 m

mladší žáci/žákyně

11 – 12 let

volný způsob, prsa

50 m

starší žáci/žákyně

13 – 14 let

volný způsob, prsa

50 m

dorostenci/dorostenky

15 – 16 let

volný způsob, prsa

100 m

junioři/juniorky

17 – 18 let

volný způsob, prsa

100 m

muži/ženy

19 – 40 let

prsa, volný způsob

100 m

Veteráni

41 a více let

prsa, volný způsob

50 m

Časový pořad : 8:30 – 9:15 prezence

9:30 zahájení

12:00 předpokládané ukončení

 

Ředitel závodu: František Holas, tel. 602 416 314, mail : holas@kotlina.cz

Hlavní rozhodčí: Mgr. Mareš Libor

Pokyny a sdělení:

-          rozpis závodu a rozlosování do drah provede hlavní rozhodčí

-          v rozpravě budou plavci seznámeni se startovními povely a dalšími pokyny závodů

-          program závodu stanoví hlavní rozhodčí (startující budou seznámeni v rozpravě)

-          pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích

-          Orel jednota Havlíčkův Brod zajistí pořadatelskou službu, zdravotní službu

-         každý ze závodníků může být přihlášen do každé z disciplin vypsaných pro danou kategorii

-          každý z vypsaných závodů se uskuteční v případě startu min. 4 plavců

-          vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během závodu i mimo závod

kompletně doplněnou soupisku startujících (formulář je součástí těchto propozic) je vedoucí výpravy povinen odevzdat při prezenci

 

Protesty:

s vkladem 500 Kč u ředitele závodu může vedoucí výpravy podat nejpozději do 10 minut po doběhnutí předmětného závodu, konečný verdikt vydá řídící komise závodů, v případě zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Obecná pravidla

1. Omluvení neúčasti: Pokud jednota přihlásí účastníky na akci je možné se omluvit:

do pátku 27. 10. 2012 do 12.00 hod. na tel. č. 602 416 314

2. Prokázání: podmínkou pro zařazení závodníka do závodu je prokázání se osobním průkazem zdravotní pojišťovny a průkazem člena Orla. Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla.

3. Prohlášení: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatel turnaje prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení Ústřední akce v plavání.

 

Druh akce
sportovní akce
Propozice: doc
Ústřední finálová akce (bez postupu)
Sport
Plavecké sporty