Tato verze stránek není udržována


Název akce
SETKÁNÍ ORELSKÝCH SENIORŮ V BRNĚ
Místo
ústředí Orla v Brně, Pellicova 2c
Datum
17.10.2012
Popis

RADA SENIORŮ ORLA ČR POŘÁDÁ

VE STŘEDU 17. ŘÍJNA 2012

SETKÁNÍ ORELSKÝCH SENIORŮ V BRNĚPROGRAM:
8:30 – 9:30 sraz účastníků na ústředí Orla v Brně, Pellicova 2c
9:30 úvod – přivítání zástupcem vedení Orla
10:00 – 12:45 odborná prohlídka katedrály na Petrově, návštěva Diecézního muzea, seznámení s průběhem řízení orelských kandidátů blahořečení kněží V. Drboly a J. Buly – sál konzistoře, mons. K. Orlita, Mgr. J. Kratochvíl
13:00 – 13:45 oběd
14:00 – 15:00 Po stopách orelské historie v Brně – krátká procházka středem města s odborným výkladem
15:00 – 16:15 návštěva Muzea českosl. exilu – Brno, Štefánikova 22.
16:30ukončení setkání

Přihlášky zasílejte do 10.10.2012 na ústředí Orla, Pellicova 2c, 602 00 Brno nebo na e-mail ustredi@orel.cz, tel. 543 244 880.
Garant akce: br. Božetěch Kostelka, tel. 737 502 201
Druh akce
kulturní akce
Propozice: doc
Propozice
pdf