Tato verze stránek není udržována


Zpravodaj 2011/1Sestry a bratři,

zasílám Vám Zpravodaj, ve kterém chci informovat o důležitých změnách Stanov Orla o.s. Tyto změny byly přijaty na Sjezdu Orla a týkají se každého řadového člena Orla.
Mění systém výběru členských příspěvků a protože neznalost neomlouvá, mohli byste se 1. prosince velmi lehce stát vyloučenými pro nezaplacení členských příspěvků. Jistě i tímto tématem se bude zabývat Ústřední rada, kterou svolal starosta na 22. října 2011. Dalším důležitým bodem jednání bude volba předsedů, místopředsedů a členů Odborných rad a Ústředního rozhodčího sboru.
Výpis z usnesení jednání Výkonných předsednictev pravidelně sice přináší časopis Orel, ale po analýze, kterou jsem si právě v souvislosti s časopisem udělala se tímto naším médiem zprávy moc nerozšiřují. I proto je takřka v plném znění usnesení z jednání Výkonného předsednictva (s ohledem na ochranu osobních údajů) uveřejněno na webových stránkách Orla.
Závěrem bych vás ráda informovala o průběžných změnách na ústředním sekretariátě.

Ing.Miluše Macková
1. místostarostka

Přílohy

formát doc Zpravodaj 2011/1 (velikost 880.1kb; poslední změna: 10.10.11)
formát pdf Zpravodaj 2011/1 (velikost 193.7kb; poslední změna: 10.10.11)