Tato verze stránek není udržována


Zpravodaj 2010/6

Sestry a bratři,

Zasíláme Vám další číslo zpravodaje, v kterém chceme informovat o posledním zasedání Ústřední rady Orla.
Na zasedání Ústřední rady Orla byly přijaty zásadní dokumenty, které jsou důležité i pro župy a jednoty. Byla schválena směrnice o přerozdělení finančních prostředků, kterou si můžete stáhnout na webových stránkách Orla. Směrnice mění některé dosud zaběhlé zvyklosti, například v případě zasílání členských příspěvků. Více informací najdete dále ve zpravodaji.
Přijata byla také Směrnice o vyznamenáních Orla. Prosíme všechny, kteří chtějí zajistit vyznamenání pro své členy, aby se s touto směrnicí seznámili a dodržovali uvedené termíny.
Přeji Vám požehnaný a radostný advent
Ladislav Kotík

Přílohy

formát doc zpravodaj_2010_6 (velikost 82.4kb; poslední změna: 25.11.10)
formát pdf zpravodaj_2010_6 (velikost 523.3kb; poslední změna: 25.11.10)
formát odt zpravodaj_2010_6 (velikost 45.5kb; poslední změna: 25.11.10)
formát html zpravodaj_2010_6 (velikost 26.7kb; poslední změna: 25.11.10)