Tato verze stránek není udržována


Zpravodaj 2009/9

Sestry a bratři, co nám pomůže, když budeme mít spravenou orlovnu, ale nebude v ní mít kdo cvičit? To je otázka, kterou si v poslední době často na ústředí pokládáme. Z mnoha stran slyšíme o stále stoupajících nárocích na funkcionáře Orla, na stále se měnící legislativu i na velkou konkurenci ve sportovní oblasti. Jednou z našich priorit je zvyšování kvality našich aktivit a proto chceme klást velký důraz na vzdělávání a to jak v oblasti sportovní, tak i v oblasti manažerské. Součástí našich školení pak musí být i složka duchovní, která je pro Orel tak specifická. Orelská akademie proto začne od roku 2010 nabízet pravidelné kurzy pro funkcionáře jednot. Věříme, že tyto kurzy mohou přispět k zvýšení kvality naší práce a obohatí všechny účastníky i nás na ústředí. Více informací najdete v tomto zpravodaji Orla. Ladislav Kotík, generální sekretář

Přílohy

formát doc zpravodaj_2009_9 (velikost 157.2kb; poslední změna: 11.12.09)
formát pdf zpravodaj_2009_9 (velikost 811.9kb; poslední změna: 11.12.09)