Tato verze stránek není udržována


Zpravodaj 2009/1

Obsah:
1. Slavíme 100 let Orla
2. Dotazník - dlouhodobé soutěže
3. Dotazník - pasportizace majetku
4. Exercicie s arcibiskupem Janem Graubnerem
5. Školení táborových vedoucích
6. Tábor FICEP
7. Pracovní dílna pro zájemce o umělecký přednes
8. Setkání seniorů

Přílohy

formát pdf (velikost 937.8kb; poslední změna: 06.02.09)