Tato verze stránek není udržována


Zpravodaj 2008/6

Newsletter Orla 2008/6

Orelští vzdělavatelé a trenéři

obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při vyhledávání členů Orla, kteří disponují vzděláním v oblasti sportu.

Mezi dlouhodobými cíli Orla je jedním z hlavních vybudování vlastního vzdělávacího systému. K tomu potřebujeme dostatek kvalifikovaných lektorů. Víme, že mezi členy Orla je už nyní mnoho takových, kteří mají odpovídající vzdělávání a mohli by se do celého systému zapojit. Prosíme vás tedy o zmapování takovýchto osob a zaslání informací na ústřední sekretariát.

Koho hledáme?

  • absolventy studijních oborů sportovních vysokých škol (FTVS UK v Praze, FSpS MU v Brně a FTK UP v Olomouci)
  • absolventy učitelských oborů Tělesné výchovy na pedagogických fakultách
  • trenéry a cvičitele s nejvyšší licencí v daném sportu (např. licence cvičitel aerobiku I. třídy apod.)
  • trenéry a cvičitele s mezinárodní licencí

Na základě vámí zaslaných informací sestavíme vzdělávací tým Orla a vybraným členům zvažujeme nabídnout i zvýšení kvalifikace, například formou absolvování kurzů našich partnerů v zahraničí.


Předem děkujeme za vaše informace a jsme připraveni odpovědět na případné dotazy.Formulář dotazníku najdete v příloze


Orelská pouť na Svatou Horu

OREL ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ

S podporou Ústřední duchovní rady Orla  zve na pouť  k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 24. května 2008.
Program pouti:

9.30 hod. – začátek pouti před římskokatolickým farním chrámem sv. Jakuba v Příbrami, náměstí
T. G. Masaryka (centrum). Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence

11.00 hod. – Mše sv. v bazilice P. Marie na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské

12.00 hod. – občerstvení na Svaté Hoře

13.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory

13.30 hod. – konec pouti. Oběd v Příbrami, cesta do orlovny v Dobříši (společenský, sportovní program; možnost noclehu)


Orelská pouť do Křtin

 
v neděli 25. května 2008


Program:

10:00
– 10:15 sraz praporů a poutníků na náměstí


10:15
společný průvod do kostela


10:30
– 11:30 mše sv.


11:30
– 12:00 přesun do župního střediska v Bukovině


12:00
– 14:00 sportovní odpoledne pro děti, kulturní
program,

občerstvení
- vše zajišťují členové našich jednot


14:00
– 14:30 požehnání v přírodě


14:30
závěr, odjezd

Přílohy

formát pdf Dotazník kvalifikovaných trenérů a cvičitelů (velikost 101.5kb; poslední změna: 15.06.08)
formát odt Dotazník kvalifikovaných trenérů a cvičitelů (velikost 16.9kb; poslední změna: 15.06.08)
formát pdf Pozvánka na pouť na Svaté Hoře (velikost 231.7kb; poslední změna: 15.06.08)
formát pdf Pozvánka na pouť ve Křtinách (velikost 78.8kb; poslední změna: 15.06.08)