Tato verze stránek není udržována


Zpravodaj 2008/5

Newsletter Orla 2008/5

školení zdravotníků

V rámci tohoto newsletteru Vám zasíláme nabídku Rady mládeže Orla na Školení pro zdravotníky zotavovacích a sportovních akcí. Školení v rozsahu dvou víkendů proběhne ve Žďáře nad Sázavou. Cena školení je 750 Kč, což je cena, která je výrazně nižší než cena obvyklá a zarhnuje navíc i stravování a ubytování v místě konání kurzu.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

 • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež ? letní tábory)
 • Na školách v přírodě, organizovaných resortem školství
 • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích
 • Více informací a přihlášku najdete v příloze.

  !!!!! dlouhodobé soutěže !!!!!

  Upozorňujeme, že do 15. dubna byla uzávěrka přihlášek do dlouhodobých soutěží (florbal, forbal, stolní tenis). Pokud máte zájem o start v některé soutěži, prosíme o rychlou reakci. V příloze najdete přihlášku a informace ještě jednou. Přehled přihlášených jednot můžete najít na této stránce

  Přílohy

  formát doc Propozice školení zdravotníků (velikost 89.1kb; poslední změna: 15.06.08)