Obsah:

  1. Fotbalové dovednosti 2010
  2. Florbalové dovednosti 2010
  3. Hry Orla 2010
  4. Tábor FICEP 2010
  5. Orelská akademie

Sestry a bratři,

Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní akce Orla, které nás čekají v nebližší době.

Již tradičně budeme pořádat Soutěž ve fotbalových dovednostech, která vyvrcholí opět na Velehradě a stejně jako v loňském roce ji doplní soutěž Propinkejte se na Velehrad, která ostatně již probíhá.

Novinkou je Soutěž ve florbalových dovednostech, která bude ukončena finálovou akcí v Blansku. Blíží se také první ročník Her Orla a tak pevně doufám, že se s mnohými z Vás setkáme 12. a 13. června v Blansku.

V prvním letošním čísle zpravodaje jsme také informovali o táboře FICEP. Vzhledem k tomu, že zatím není dostatek přihlášených, prodloužila Rada mládeže termín přihlášek do konce května 2010.

V neposlední řadě bych vás chtěl upozornit na 2 aktivity Orelské akademie: květnový seminář kurzu Management sportu s Ing. Topinkou a také Školení pro florbalové trenéry.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se zúčastnili Dne díkůvzdání Otce arcibiskupa Karla Otčenáška.

Ladislav Kotík, generální sekretář


Fotbalové dovednosti 2010

Letos samozřejmě pořádáme i tradiční soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky. Jako každý rok soutěž vyvrcholí v předvečer svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě 4. července. Chtěli bychom Vás touto cestou vyzvat k uspořádání základních kol této soutěže. Pravidla jsou stejná jako v letech minulých a najdete je na http://gol.orel.cz .

Termín pořádání základních kol je do konce června 2010.

Termín přihlášení: konec května 2010

Adresa pro zasílání přihlášek: ustredi@orel.cz , Pellicova 2c, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Petr Ducháček, media@orel.cz, 543 244 880

Florbalové dovednosti 2010

Letos poprvé (po malé zkoušce v loňském roce) pořádáme i soutěž pro všechny florbalisty a florbalistky.

Chtěli bychom Vás touto cestou vyzvat k uspořádání základních kol této soutěže. Pravidla jsou na http://florbal.orel.cz.

Termín pořádání základních kol je do 12. června 2010.

Termín přihlášení: průběžně

Adresa pro zasílání přihlášek: ustredi@orel.cz , Pellicova 2c, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Petr Gabriel, ofl@orel.cz,

Přihláška

Orel jednota ................................................... se přihlašuje k pořádání základního kola

o  soutěže ve florbalových dovednostech 2010

o  soutěže ve florbalových dovednostech 2010

Akce proběhne:

datum a hodina:

místo konání:

razítko a podpis statutárního zástupce jednoty

Hry Orla 2010

Jedná se o dvoudenní akci ve dnech 12. a 13. května 2010, v rámci které se uskuteční více aktivit: Součástí akce jsou finále ústředních turnajů v kuželkách a stolním tenise družstev a také další turnaje v plážovém volejbalu, malé kopané, nohejbalu či florbalu, workshopy aerobiku a další. Tahákem bude noční florbalový turnaj.

Nabízíme víkend plný sportu a pohybu. Budete mít možnost si vyzkoušet nové sporty a také se něco nového naučit.

V programu také najdete i společenský večer na orelském hřišti, doprovodný kulturní program, přednášky pro seniory i program pro rodiny s dětmi.

Více informací na http://hry.orel.cz.

Termín přihlášení:   Do 17. května (modrý termín) se mohou přihlašovat pouze orelské jednoty či členové Orla. Od 18. května bude registrace otevřena i pro ostatní. Uzávěrka přihlášek do 31. května 2010 (červený termín).

Adresa pro zasílání přihlášek: ustredi@orel.cz , Pellicova 2c, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Martina Sladká, ustredi@orel.cz, 543 244 880


Tábor FICEP v rakouském Melku

Letošní tábor FICEP se uskuteční ve dnech 5. – 13. srpna 2010 opět v nádherném prostředí rakouského kláštera Melk, který leží na březích Dunaje. Účastníci budou bydlet přímo v areálu kláštera, kde je pro ně připraven bohatý program.

Termín: 5. – 13. srpna 2010

Cena tábora: Cena pro účastníky z ČR byla stanovena na 5 000 Kč, na tuto cenu mohou přispět také jednoty nebo župy. Celkové náklady na jednoho účastníka jsou cca 10 000 Kč.

Požadavky na účastníky:

1.      věk 14 – 16 let

2.      solidní jazykové znalosti – angličtina, němčina

3.      kladný vztah ke sportu

4.      aktivní práce v jednotě

Přihlášky na tábor: přihlásit na tábor je možné prostřednictvím přiloženého formuláře nejpozději do konce května 2010. Definitivní výběr na základě přihlášek provede Rada mládeže Orla.

jméno:

rok narození:

číslo členské

legitimace Orla

Podpis a razítko statutárního zástupce jednoty:


Management sportu – účetnictví a daňová problematika sportovních organizací

V rámci kurzu Orelské akademie proběhne ve čtvrtek 27. května od 15 hodin na ústředí Orla přednáška Ing. Jiřího Topinky, který je daňovým poradcem a specialistou na účetnictví a daňovou problematiku sportovních organizací.

Nabízíme možnost účasti i těm, kteří nejsou účastníky kurzu Management sportu. Vzhledem k tomu, že kapacita sálu na Pellicově je omezena, je nutné se předem přihlásit.

Termín přihlášení: do vyčerpání kapacity

Adresa pro zasílání přihlášek: ustredi@orel.cz , Pellicova 2c, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Martina Sladká, ustredi@orel.cz, 543 244 880


Školení trenérů florbalu

OREL připravuje školení trenérů florbalu licence C (školení je uznáváno i ČFbU).

Termíny školení:

-        4. – 6. června 2010 a 25. – 27. června 2010 v Orlovně v Telnici.  Jedná se vždy o příjezd na konzultace v pátek odpoledne a odjezd v nedělních odpoledních hodinách.

Je nutné se zúčastnit obou školení (obou konzultací).

Školení povede (stejně jako předchozí školení v letech 2004, 2005 a 2009) Bc. Karel Vancl z Karlovy Univerzity.

Cena školení pro členy Orla je 500 Kč, s přihláškou je nutné zaslat doklad o zaplacení této částky (číslo účtu 63031321/0100, variabilní symbol: členské číslo Orla, specifický symbol: 150).  Náklady na jednoho účastníka jsou 2000,- Kč. Využijte tedy této jedinečné možnosti.

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: ofl@orel.cz do 23. května 2010.

V přihlášce je nutné uvést všechny tyto údaje: Jméno a příjmení, datum narození, orelskou jednotu, za níž se školení zúčastníte, mobil a e-mail.

Přihláška na školení trenérů ČFbU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

JEDNOTA ORLA

MOBIL

E-MAIL

Přihlášeným budou zaslány podrobné informace.

Školení se můžou zúčastnit také neúspěšní absolventi z roku 2009. Pokud dotyčným chybí správně napsaný test, tak stačí přijet a pouze napsat tento test. Pokud někomu chybí druhá konzultace, tak stačí absolvovat termín druhé konzultace a test. Vše je ale nutné předem domluvit. 

Petr Gabriel