Obsah:

1.      Informace TVR Orla

2.      Dotazník – dlouhodobé soutěže

3.      Dotazník – pasportizace majetku

4.      Tábor FICEP 2010

5.      Aktualizace údajů jednot

 

Sestry a bratři,

Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách, které nás čekají v dohledné době a také důležité dotazníky, které souvisí s rozdělováním finančních prostředků.

Tento zpravodaj je rozesílán pouze elektronicky a je k dispozici na webových stránkách Orla. Vyzýváme proto všechny jednoty, které dosud nedostávají zpravodaj, aby tak ve svém vlastním zájmu učinily.

 

 

Přehled termínů přihlášek:

15. března 2010 – dotazník Dlouhodobé soutěže

15. března 2010 – dotazník Pasportizace majetku

 

 

 

 

 

Ladislav Kotík, generální sekretář

 

 


 

Informace TVR

Ústřední turnaj v sálovém fotbalu st. žáků - změna termínu a pořadatele

Z důvodů kolize původního termínu této akce s turnajem východní divize Orelské florbalové ligy starších žáků byl tento turnaj posunut o týden na sobotu 27. února. Bohužel sportovní prostory ve Žďáře nad Sázavou nebyly pro tento termín volné a proto bylo třeba změnit i pořadatele této ústřední akce. V časové nouzi se podařilo oslavit jednotu Vnorovy. Na webových stránkách Orla jsou již opravené propozice. Ve stejném termínu se uskuteční i turnaj mladších žáků.

 

Ústřední turnaj ve stolním tenise družstev a turnaj v kuželkách 4-člených družstev

Tyto ústřední turnaje se uskuteční v rámci připravovaných Her Orla v termínu 12. června 2010. Žhavým kandidátem na pořadatele je jednota Blansko.

 

Kvalifikace v 1. pololetí 2010

V řadě kvalifikačních oblastí nejsou ještě zveřejněny termíny a propozice kvalifikačních turnajů. Prosíme proto koordinátory jednotlivých oblastí, aby tak učinili co nejdříve vzhledem k blížícím se termínům finálových turnajů.

 

Hry Orla

V letošním roce se uskuteční první orelské hry. Inspirací byl model sportovních her převzatý z FICEPu, kdy se jedná o větší akci, která umožní setkání širší skupiny orelských sporotvců a členů. V termínu 12. - 13. června se uskuteční řada sportovních aktivit včetně několika finálových turnajů (např. ve stolním tenise družstev, kuželky 4člených družstev, soutěž ve florbalových dovednostech, finále OFL v kategorii juniorů). Součástí budou i kulturní a duchovní doprovodné akce. Připraveny budou i aktivity pro nejmenší a předvedení několika nových sportů.

 

Soutěž ve fotbalových dovednostech

I v letošním roce proběhne na Velehradě 4. července finále Soutěže ve fotbalových dovednostech. Více informací najdete v dalším čísle zpravodaje. Koordinátorem akce br. Petr Ducháček.

 

Propinkejte se na Velehrad

I v letošním roce proběhne na Velehradě ve 4. července finále soutěže ve stolním tenise Propinkejte se na Velehrad. Více informací najdete v dalším čísle zpravodaje. Koordinátorem akce br. Václav Šmoldas.

 

 

Vít Německý, předseda TVR Orla

 

 

 


 

Zjištění účasti v dlouhodobých soutěžích

Předsednictvo Orla na svém posledním zasedání rozhodlo o tom, že jedním z kritérií pro rozdělování finančních prostředků v roce 2010, bude podobně jako v roce 2009 i účast jednot v pravidelných dlouhodobých soutěžích. Tímto dotazníkem chceme zjistit účast jednot v těchto soutěžích. Rozhodujícím kritériem pro posuzování je počet sportovců, kteří se účastní dané soutěže, a také náročnost této soutěže, především z pohledu dojezdové vzdálenosti.

Prosíme, abyste věnovali pozornost vyplnění dotazníku a pokynům k jeho vyplnění. Veškeré údaje budou kontrolovány z dostupných zdrojů a budou posuzovány komisí vytvořenou TVR Orla.

 

Co rozumět pod pojmem pravidelná dlouhodobá soutěž?

  1. Jedná se o soutěže, které jsou organizovány příslušným sportovním svazem (například Česká florbalová unie) nebo jinou organizací (různé městské ligy malé kopané apod.).
  2. Soutěž se koná ve sportech, které jsou uznány ČSTV (sdružené svazy: http://www.cstv.cz/sdruzene.htm, přidružené svazy - http://www.cstv.cz/pridruzene.htm) nebo ČASPV (http://www.caspv.cz/page.php?pgeId=6)
  3. Soutěže/turnaje se konají pravidelně a opakovaně, minimálně 4 krát ročně.
  4. Jedná se o soutěž v jednom daném sportu, ne kombinaci různých sportů.
  5. Soutěž má pevně danou strukturu, pravidla, registraci hráčů a zápisy z jednotlivých utkání či turnajů.
  6. Družstvo je registrováno v soutěži příslušnou orelskou jednotou a vystupuje pod názvem, kde figuruje jméno Orel.
  7. Z orelských soutěží se za dlouhodobou soutěž považuje například Orelská florbalová liga
  8. V případě sporných bodů posoudí to, zda se jedná o soutěž, která splňuje kritéria, zvláštní komise jmenovaná Tělovýchovnou radou Orla. Tato komise také posoudí zařazení do úrovní soutěže.

9.      Pro jakoukoliv informační, poradenskou a výkladovou součinnost kontaktujte ústřední sekretariát Orla (kontaktní osoba: Martina Sladká, martina.sladka@orel.cz)

 

 

V případě více soutěží v jedné jednotě, je nutné vyplnit pro každou soutěž zvláštní formulář.

Formulář dotazníku:

Odeslat do 15. března 2010 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, ustredi@orel.cz

 

Název družstva:

 

Název soutěže:

 

Sport:

 

Internetové stránky soutěže:

 

Věková kategorie:

 

Úroveň soutěže:

Celostátní

Krajská

Okresní

Místní

Počet turnajů/soutěží za rok:

 

Počet sportovců na soupisce:

 

 

Přílohy (tyto přílohy není nutné dodávat u Orelské florbalové ligy):

  1. doklad o zaplacení startovného, případně jiný relevantní doklad o startu v soutěži
  2. soupiska sportovců pro celou soutěž (pokud neexistuje hromadná soupiska na celý turnaj, soupisky pro jednotlivé turnaje)

 

Vzor vyplnění dotazníku:

Odeslat do 15. března 2010 na adresu: Pellicova 2c, 602 00 Brno, ustredi@orel.cz

 

Název družstva:

Orel jednota Horní dolní

Název soutěže:

Opavská fotbalová liga

Sport:

Malá kopaná

Internetové stránky soutěže:

Http://www.opavskafotbalovaliga.cz

Věková kategorie:

Starší žáci

Úroveň soutěže:

Celostátní

Krajská

Okresní

Místní

Počet turnajů/soutěží za rok:

5

Počet sportovců na soupisce:

15

 

Přílohy (tyto přílohy není nutné dodávat u Orelské florbalové ligy):

-          přihláška do soutěže

-          soupiska sportovců pro celou soutěž (pokud neexistuje hromadná soupiska na celý turnaj, soupisky pro jednotlivé turnaje)


 

 

Pasportizace majetku

I v roce 2010 bude sloužit k přerozdělení finančních prostředků pasportizace majetku. Pro pasportizaci budou použity údaje, které byly zaslány v loňském roce a jsou postupně aktualizovány ústředním sekretariátem.

Jednoty, které v roce 2009 prováděly investice, vyzýváme k dodání aktualizovaných údajů pasportu. Pokud k žádným změnám nedošlo, není nutné údaje znovu posílat. Ústřední sekretariát zároveň plánuje v průběhu roku kontrolu a doplnění pasportu přímo na místě v jednotlivých nemovitostech.

 

Postup aktualizace pasportizace majetku jednot a žup Orla

1.      Pasport je možné vyplnit jako kartu v tabulkovém procesoru (Excel apod.) nebo v papírové podobě do 15. března 2010.

2.      Obecný formulář nemůže pojmout úplně všechny detaily, potřebné pro provedení pasportizace, proto pro jakoukoliv informační, poradenskou a výkladovou součinnost kontaktujte ústřední sekretariát Orla (kontaktní osoba: Václav Šmoldas, vaclav.smoldas@orel.cz).

3.      Rozdělení objektů

1.      Objekty, které jsou složeny z více samostatných částí doporučujeme rozdělit na více samostatných objektů (například hřiště, tělocvična, posilovna apod.). Nerozdělujte, pokud to není nutné, objekty, které jsou nad sebou (umístěny v jednotlivých patrech)

4.      Celková plocha objektu:

1.      uveďte součet všech podlahových ploch (v případě vícepatrových budov to je součet ploch jednotlivých poschodí.

5.      Plocha určená ke sportování:

1.      uveďte součet ploch, které jsou určeny pro sportovní účely (podrobnější rozpis sportů uveďte níže)

2.      za sporty jsou považovány takové, které jsou uznány jako svazy v ČSTV (sdružené svazy: http://www.cstv.cz/sdruzene.htm přidružené svazy - http://www.cstv.cz/pridruzene.htm) nebo ČASPV (http://www.caspv.cz/page.php?pgeId=6)

3.      součástí plochy ke sportování jsou i příslušné hygienické zázemí a šatny

6.      Soutěže hrané v objektu

1.      uveďte pravidelné soutěže, které se hrají v objektu a počet zapojených členů Orla v nich

2.      Jedná se o soutěže, které jsou organizovány příslušným sportovním svazem (například Česká florbalová unie) nebo jinou organizací (různé městské ligy malé kopané apod.).

3.      Soutěž se koná ve sportech, které jsou uznány ČSTV (sdružené svazy: http://www.cstv.cz/sdruzene.htm nebo ČASPV (http://www.caspv.cz/page.php?pgeId=6)

4.      Soutěž má pevně danou strukturu, pravidla, registraci hráčů a zápisy z jednotlivých utkání či turnajů.

5.      Družstvo je registrováno v soutěži příslušnou orelskou jednotou a vystupuje pod názvem, kde figuruje jméno Orel.

Přílohy:

-          karta pasportu – formát xls pro vyplnění na počítači ke stažení na www.orel.cz – Ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pasportu – Orel o.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orel jednota:

 

 

 

Přesná adresa:

 

 

 

Druh zařízení: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOCHY

 

 

Celková plocha (m2):

 

Obestavěný prostor (m3)

 

 

 

Plocha určená pro sport (m2):

 

Délka:

 

 

 

 

Šířka:

 

 

 

 

 

 

Plocha pro diváky (m2):

 

Počet diváků:

 

 

 

Plocha šaten:

 

Počet šaten:

 

 

 

 

Počet umýváren a sprch:

 

 

 

Počet WC:

 

 

 

Druh povrchu: *

 

 

 

 

Světlá výška haly:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATASTR

 

 

Katastrální území:

 

 

 

 

 

 

 

Vlastník objektu:

 

 

 

 

Vztah k objektu: *

 

LV:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZEMEK

 

 

Vlastník pozemku:

 

 

 

 

Vztah k pozemku:

 

LV:

 

 

 

Druh pozemku: *

 

Využití pozemku:*

 

 

 

 

 

 

Parcela pozemková:

 

Výměra:

 

 

 

Parcela stavební:

 

Výměra:

 

 

 

Další údaje

 

 

Druh vytápění: *

 

Střecha*

 

 

 

Cena objektu:

 

Zdroj ceny:

 

 

 

 

 

 

Rok výstavby:

 

 

 

 

Rok posledních úprav:

 

 

 

 

 

 

Jaké sporty je možné provozovat?

 

 

Druh sportu

Šířka

Délka

Výška (v případě budovy)

Počet hřišť, drah

Druh soutěže*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké soutěže se provozují?

 

 

Druh sportu

Název soutěže Počet sportovců jednoty v soutěži

Počet sportovců jednoty v soutěží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ

 

 

Druh ubytování*:

 

 

 

Počet lůžek:

 

 

 

Kapacita ubytování ve spacích pytlích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavenost:

 

 

 

 

 

 

 

WC

 

(počet)

 

 

 

 

Sprcha

 

(počet)

 

 

 

 

Kuchyňka

ANO  ×  NE

 

 

 

 

 

 

Cena:

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum:   …………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis:  …………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* vyplňte kód dle přiloženého číselníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Číselník

Druh zařízení

kód

název

070301

Autokempinky

080301

Bufety (včetně automatů)

030415

Bowling

030604

Dětské bazény

030504

Dětské bazény kryté

031103

Domy Horské služby

030300

Dráhy a stadiony bez spec. označení

030302

Dráhy a stadiony pro cyklistiku

030303

Dráhy a stadiony pro dostihy

030318

Dráhy a stadiony pro jachting

030313

Dráhy a stadiony pro kanoistiku (přírodní)

030301

Dráhy a stadiony pro atletiku

030312

Dráhy a stadiony pro lukostřelbu

030310

Dráhy a stadiony pro lyžařské můstky

030309

Dráhy a stadiony pro lyžování - běh

030308

Dráhy a stadiony pro lyžování - sjezdové disciplíny

030306

Dráhy a stadiony pro rychlobruslení (přírodní)

030307

Dráhy a stadiony pro rychlobruslení (um. chlazené)

030304

Dráhy a stadiony pro saně a boby (přírodní)

030305

Dráhy a stadiony pro saně a boby (uměle chlazené)

030314

Dráhy a stadiony pro veslování (přírodní)

030319

Dráhy a stadiony pro vodní lyžování

030320

Dráhy a stadiony pro vodní motorismus

030321

Dráhy a stadiony pro kolečkové bruslení

030316

Dráhy a stadiony pro vodní slalom (přírodní)

030317

Dráhy a stadiony pro vodní slalom (umělé)

080104

Gril, bary - snack bary

030403

Haly pro stolní tenis

080204

Hostince

070100

Hotely

030213

Hřiště a stadiony bez spec. označení

030209

Hřiště a stadiony pro badminton

030214

Hřiště a stadiony pro baseball

030203

Hřiště a stadiony pro basketbal

030201

Hřiště a stadiony pro fotbal

030211

Hřiště a stadiony pro golf

030202

Hřiště a stadiony pro házenou

030206

Hřiště a stadiony pro házenou národní

030215

Hřiště a stadiony pro hokejbal

030216

Hřiště a stadiony pro korfbal

030212

Hřiště a stadiony pro minigolf

030217

Hřiště a stadiony pro nohejbal

030208

Hřiště a stadiony pro pozemní hokej

030207

Hřiště a stadiony pro ragby

030210

Hřiště a stadiony pro softbal

030205

Hřiště a stadiony pro tenis

030204

Hřiště a stadiony pro volejbal

030101

Hřiště pro děti, mládež, dospělé a areály zdraví

080102

Jídelny, včetně jídelen se samoobsluhou

030218

Jízdárny otevřené (kolbiště, park-court)

030315

Kanoistický a veslařský kanál

080201

Kavárny

080105

Koliby - salaše

030502

Kryté bazény 25 m

030501

Kryté bazény 50 m

030407

Kryté cyklistické dráhy

030408

Kryté jízdárny

030405

Kryté atletické dráhy

030703

Lezecké stěny

030700

Kryté zimní stadiony

030701

Kryté zimní stadiony uměle chlazené

030406

Kuželny

070300

Lehká ubytovací zařízení

070401

Letní tábory dětí a mládeže

070400

Letní tábory dětí a mládeže (trvalé)

030904

Loděnice ostatní (víceúčelové)

030903

Loděnice pro jachting

030902

Loděnice pro kanoistiku

030901

Loděnice pro veslování

031001

Lyžařské lanovky

031000

Lanové dráhy ostatní

031002

Lyžařské vleky

070201

Motely

030414

Nafukovací haly

080302

Občerstvení

090001

Nebytové prostory

080300

Odbytová střediska s funkcí doplňkového stravování

080200

Odbytová střediska s funkcí společensko - zábavní

080100

Odbytová střediska s funkcí stravovací

031400

Ostatní (hospodářské součásti) samostatně stojící

030505

Ostatní kryté bazény

030605

Ostatní otevřené bazény 50 m

070200

Ostatní ubytovací zařízení

030602

Otevřené bazény 20 m

030601

Otevřené bazény 50 m

030800

Otevřené zimní stadiony a kluziště

030802

Otevřené zimní stadiony s přírodním ledem

030801

Otevřené zimní stadiony uměle chlazené

080203

Pivnice

030500

Plavecké bazény kryté

030600

Plavecké bazény otevřené

080103

Pohostinství

031302

Posilovny, fitnes centra

031300

Prostory pro regeneraci sil

031500

Provozní objekty

031501

Provozní objekty

030803

Přírodní kluziště

030606

Přírodní koupaliště

031301

Regenerace

070204

Rekreační chatové a srubové osady

080101

Restaurace včetně motorestů

031303

Samostatné sauny

031401

Sklady a pomocné provozy

030503

Skokanské bazény

030603

Skokanské bazény

030404

Spec. tělocvičny pro sport. gymnastiku

030411

Speciální tělocvičny pro úpolové sporty

031102

Stanice Horské služby

070302

Stanové tábory a veřejná tábořiště

030311

Střelnice a střelecké stadiony

031200

Šatny a umývárny

031201

Šatny a umývárny samostatně stojící

031202

Šatny a umývárny v tribunách

030413

Tělocvičny a haly pro squash

030400

Tělocvičny a sportovní haly

030412

Tělocvičny neregulérní (ostatní)

030401

Tělocvičny regulérní (min 12x24m)

030402

Tenisové haly

070303

Turistická tábořiště

070203

Turistické ubytovny

070202

Ubytovací hostince

031101

Útulny Horské služby (záchytné sruby)

080202

Vinárny - bary, varieté, viechy, dancingy (I.-III)

070304

Vodácká tábořiště

030410

Vodácké bazény pro kanoistiku

030409

Vodácké bazény pro veslování

080303

Výčepy piva

031402

WC mužů a žen

031100

Zařízení Horské služby

030804

Zařízení pro curling

030100

Zařízení pro rekreační sport

030805

Zařízení pro výrobu techn. sněhu staveb. charakteru

 

Číselník

Druh povrchu

kód

název

0

neurčeno

1

tráva

2

speciální tráva

3

Škvára

4

mlatová úprava

5

písek

6

antuka

7

asfalt

8

beton

9

vlýsky

10

palubky

11

tekoucí voda

12

stojatá voda

13

upravovaná voda

14

přihřívaná voda

15

přírodní ledová plocha

16

ledová plocha uměle chlazená

17

dřevo

18

sníh

19

technický sníh

20

umělý povrch

 

Číselník

Druh soutěže

Kód

6

Soutěže podle statutu světové federace daného sportu

5

Soutěže podle statutu evropské federace daného sportu

4

Celostátní mistrovské a pohárové soutěže

3

Oblastní soutěže

2

Okresní soutěže

1

Pouze pro nesoutěžní (rekreační) sport

 

Číselník

Vlastnictví majetku

kód

název

1

ve vlastnictví jednoty

2

ve vlastnictví župy

3

ve vlastnictví Orla o.s.

4

ve vlastnictví obce

5

ve vlastnictví ČR

6

ve vlastnictví jiné organizace

7

ve vlastnictví soukromé osoby

Číselník

Vztah k objektu

kód

název

1

vlastník

2

-----

3

Příkaz

4

Výpůjčka

5

Nájem

6

Podnájem

7

Spoluvlastnictví

Číselník

Provozní způsobilost objektu

kód

název

1

vyhovuje

2

nevyhovuje - vyžaduje malé úpravy

3

nevyhovuje - vyžaduje velké úpravy

4

v rekonstrukci

 

Číselník - druh pozemku

16

hřiště a stadiony

1

jiné plochy

10

komunikace

17

Koupaliště

21

kulturní a osvětové plochy

11

Led

6

lesní pozemek

14

manipulační plochy

5

orná půda

18

ostatní sportoviště

12

ovocný sad

8

pastvina

19

rekreační a ubytovací plochy

22

skládka

20

soukromá rekreační plocha

2

staveniště

15

svah, skála

4

trvalý travní porost

7

vodní plocha

13

vojenské cvičiště

9

zahrada

3

zastavěná plocha a nádvoří

Číselník - způsob využití pozemku

11

budova na lesním pozemku

21

dálnice

29

dobývací prostor

20

dráha

9

garáž

30

jiná plocha

3

jiná stavba

2

kulturní a osvětová plocha

26

manipulační plocha

12

nehospodářský les

28

neplodná půda

24

ostatní dopravní plocha

23

ostatní komunikace

33

plantáž dřevin

34

rybník

22

silnice

27

skládka

31

skleník

18

společný dvůr

1

sportoviště a rekreační plocha

5

stavba občanského vybavení

8

stavba pro dopravu

6

stavba pro shromažďování

10

stavba pro výrobu a skladování

7

stavba technického vybavení

32

školka(lesní, ovocná, viničná, chmelová)

4

ubytovací zařízení

15

vodní nádrž přírodní

16

vodní nádrž umělá

13

vodní tok přirozený

14

vodní tok umělý

17

zamokřená plocha

19

zbořeniště

25

zeleň

 

 

 

Kanalizace

 

1

vlastní septik

 

2

Veřejná

 

3

bez kanalizace

 

 

Vodní zdroj

 

1

vlastní (studna)

 

2

Veřejný

 

3

bez vodního zdroje

 

 

Vytápění

 

1

lokální - tuhá (tekutá) paliva

 

2

lokální – ostatní

 

3

Ústřední – zdroj uhlí

 

4

Ústřední – zdroj plyn

 

5

Ústřední – zdroj elektřina

 

6

Ústřední – jiný zdroj

 

7

Jiné

 

8

bez vytápění

 

 

Povrchová úprava střechy

 

1

cihelné pálené tašky

 

2

beton tašky

 

3

šindele lepenkové

 

4

plech (hliník,pozink,měď)

 

5

Eternit

 

6

asfaltová lepenka

 

7

dřevěné šindele

 

8

Jiná

 

 

Způsob využití

 

1

hřiště a stadiony

 

2

Koupaliště

 

3

ostatní sportoviště

 

4

jiná sportoviště

 

5

objekty technické vybavenosti

 

6

ostatní stavební objekty

 

Číselník ubytování:

1. Hotel *****

2. Hotel ****

3. Hotel ***

4. Hotel **

5. Hotel *

6. Turistická ubytovna **

7. Turistická ubytovna *

8. Prostory pro přespání s lůžky

9. Prostory pro přespání bez lůžek (nutnost mít spací pytel)

10. Tábořiště

Klasifikace hotelů: http://www.ahrcr.cz/oficialni-jednotna-klasifikace-ubytovacich-zarizeni-2006-9/

Klasifikace ubytoven: www.kct.cz

 

 

 

 


 

Tábor FICEP v rakouském Melku

Letošní tábor FICEP se uskuteční ve dnech 5. – 13. srpna 2010 opět v nádherném prostředí rakouského kláštera Melk, který leží na březích Dunaje. Účastníci budou bydlet přímo v areálu kláštera, kde je pro ně připraven bohatý program.

 

Termín: 5. – 13. srpna 2010

Cena tábora: Cena pro účastníky z ČR byla stanovena na 5 000 Kč, na tuto cenu mohou přispět také jednoty nebo župy. Celkové náklady na jednoho účastníka jsou cca 10 000 Kč.

Požadavky na účastníky:

1.      věk 14 – 16 let

2.      solidní jazykové znalosti – angličtina, němčina

3.      kladný vztah ke sportu

4.      aktivní práce v jednotě

Přihlášky na tábor: přihlásit na tábor je možné prostřednictvím přiloženého formuláře nejpozději do konce dubna 2010. Definitivní výběr na základě přihlášek provede Rada mládeže Orla.

 

 

 

 

jméno:

 

rok narození:

 

číslo členské

 

legitimace Orla

 

 

Podpis a razítko statutárního zástupce jednoty:

 


 

Aktualizace údajů jednot

Žádáme všechny jednoty o kontrolu informací o své jednotě na internetových stránkách Orla www.orel.cz. Jedná se zvláště o kontrolu informací údajů o orgánech jednoty (starosta, rada jednoty atd.). V případě změny je nutné zaslat i zápis ze zasedání orgánu, kde k dané změně došlo.

Tyto informace zasílejte na email ustredi@orel.cz nebo poštou na adresu Pellicova 2c, Brno.