• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Turnaj ve florbale dospělých

Místo konáníTělocvična Loukov u Semil
Termín od: 23. 10. 06:45
Termín do: 23. 10. 14:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Pořadatel: Orel, IČO 544833 - tělovýchovná rada.

Místní pořadatel: Orel jednota Turnov, IČO 62014579, turnov@orel.cz, http://orelturnov.sweb.cz,

Orel župa sv. Zdislavy, IČO 70934088, zupa.sv.zdislavy@orel.cz, http://orel.zupaliberecka.sweb.cz.

Ředitel turnaje: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 732943265.

Odvolací komise: Ředitel turnaje, garant TVR, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.

Časový pořad: Presence: 6:45-7:50. Zahájení turnaje 8:00. Ukončení kolem 14:00.

Od 15 hodin možno se účastnit mše svaté v místním kostele.

Místo konání: Školní tělocvična Loukov u Semil (100m šikmo nad zastávkou Háje n. Jiz., Loukov)

Účastníci: kategorie a složení družstev: Dospělí r. nar. 2006 a starší společně bez rozlišení dle pohlaví, družstva 3+1(+náhradníci), nejvýše 15 osob v družstvu včetně náhradníků a všeho doprovodu. Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí orelských družstev (jen z členů) bude vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Hostování se povoluje na základě souhlasu vlastní jednoty na stanovenou dobu (od do) pro daný druh sportu nejdéle na dobu do konce kalendářního roku, nebo jeden ročník dlouhodobé soutěže. Formulář souhlasu je uveden v Příloze č. 3 soutěžního řádu. Hostující hráč se prokazuje členskou průkazkou a výše uvedeným souhlasem vlastní jednoty. Maximální počet účastníků dle čl. VII.B.(1) soutěžního řádu tyto propozice stanoví na 5 družstev a 75 jedinců celkem. V případě většího počtu přihlášených měsíc předem budou dle VII.B.(1) soutěžního řádu uspořádány kvalifikace (v kvalifikačních oblastech s více než 2 družstvy)(1-3 týdny před finálovou akcí) a finále se účastní postupující dle soutěžního řádu.

Pravidla: Hraje se podle pravidel florbalu mírně přizpůsobených (složení družstev, doba jednotlivých zápasů, hrací prostor, počet rozhodčích, tolerance ohledně oblečení a certifikace výstroje). Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.

Hrací systém: Nejprve každý s každým za výhru 2 body, za remízu 1 bod, pořadí podle počtu takto získaných bodů, v případě rovnosti postupně podle rozdílu a podílu skóre, vzájemného(-ých) zápasu a losu; nakonec 3. a 4. dle takto určeného pořadí o 3. a 4. místo a 1. a 2. dle takto určeného pořadí o 1. a 2. místo. Hrací doba jednotlivých utkání dle počtu družstev, nejspíše 2x10 minut.

Odpovědnost za škody a pořádkové organizační pokyny: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Šatny u tělocvičny jsou způsobilé pouze pro převlékání, nejsou způsobilé a obvyklé pro uložení věcí: účastníci se přezují na lavičkou naznačeném místě na chodbě, převléknou v šatně a věci vezmou s sebou do prostoru tělocvičny (na pódium). Odpovědný vedoucí výpravy odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů a za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Dopravní informace: Cca 100m od silnice Semily-Horní Sytová a autobusové zastávky Háje n. Jiz., Loukov. Uvažte způsob cestování a konkrétní spojení, případně ubytování - viz níže.

Ubytování: Možno zajistit přespání zdarma ve vlastních spacácích v tělocvičně - je třeba se v takovém případě obrátit včas na výšeuvedené kontakty. (Možno tak též spojit s nedělním výletem do Krkonoš, Jizerských hor nebo Českého ráje.)

Strava: Bude zajištěno pití i jídlo (aspoň nějaké pečivo s něčím).

Startovné: Orelská družstva zdarma (včetně kvalifikace), ostatní 200Kč/družstvo splatné na místě (na případné kvalifikace bude stanoveno zvlášť v jejich proposicích).

Přihlášky: Součástí - přílohou těchto proposic jsou formuláře:

a) Přihláška: zašlete, prosím, aspoň měsíc předem na zupa.sv.zdislavy@orel.cz, v zájmu zachování tabulky a snadného dalšího zpracování přihlášky posílejte v těle e-mailu v .html formátu, nebo jako přílohu např. v .rtf nebo .doc formátu - ne jako naskenovaný/vyfocený obrázek.

b) Soupiska: s přihláškou nebo osobně na turnaji.

Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje.                                               

5.6.2021 Vít Jůza, ředitel soutěže

 

Propozice ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz