• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Atletický přebor Orla

Místo konáníatletický stadion - za parkem Vyškov
Termín od: 22. 06. 09:00
Termín do: 22. 06. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Atletický přebor Orla – čtyřboj

22. 6. 2019

Místo pořádání závodu

Atletický stadion – za parkem Vyškov

 

Organizuje, pořadatel

TVR

 

Odpovědný ředitel soutěže

Br. Cibulka, tel. 731 125 669

 

Kontrolní a apelační komise

Členem komise jsou: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, zástupce všech zúčastněných jednot a garant TVR Orla

 

Účastníci Přeboru Orla ČR

Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.  

 

Složení

maximální počet členů výpravy: neomezeno

maximální počet členů doprovodu: neomezeno

 

Pravidla

Ústřední akce probíhají dle pravidel soutěžního řádu Orla, vydaného TVR Orla a pravidel ČAS.

 
Disciplíny a kategorie (vždy zvlášť kluci a děvčata)

benjamínci 5 let a mladší (2014 a ml.) – běh 60 a 100 m, hod tenisovým míčkem, skok do dálky z místa

atletická školka 6 – 7 let (2012–2013) – běhy 60 a 100 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa

mladší přípravka 8 – 9 let (2010–2011) – běhy 60 a 200 m, hod krik. míčkem, skok do dálky (měřeno od odrazu)

starší přípravka 10 – 11 let (2008–2009) – běhy 60 m a 300 m, hod krik. míčkem, skok do dálky (měřeno z odrazu)

žáci, žákyně mladší 12 – 13 let (2006–2007) – běhy 100 m a 400 m, hod krik. míčkem, skok do dálky

žáci, žákyně starší: 14 – 15 let (2004–2005) – běhy 100 m a 800 m, vrh koulí (D 3 kg, K 4 kg), skok do dálky

dorostenci, dorostenky 16 – 17 let (2002–2003) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (D 3 kg, K 5 kg), skok do dálky a výšky

junioři, juniorky: 18 – 19 let (2000–2001) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (D 4 kg, K 6 kg), skok do dálky a výška

muži 20 – 39 let (1999–1980) – běhy 100 m a 3000 m, vrh koulí (7,26 kg), skok do dálky a výšky

ženy 20 – 34 let (1999 – 1985) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (4 kg), skok do dálky a výšky

muži master 40 a více (1979 a starší) – běhy 100 m a 3000 m, vrh koulí (7,26 kg), skok do dálky

ženy master 35 a více (1984 a starší) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (4 kg), skok do dálky

 

Kategorie do 15 let soutěží ve čtyřboji. Kategorie od dorostu soutěží v jednotlivých disciplínách. Výsledky víceboje se určí součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje větší počet lepších umístění.

Věk se určuje rokem a ne datem narození.

Časový rozpis soutěže bude zpracován podle počtu přihlášených soutěžících.

Do tabulky přeborník se budou počítat výsledky z ústředních akcí.

Do tabulky rekordů se budou počítat výsledky z ústředních a župních akcí.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy

Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže, zdravotní stav svých soutěžích a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž. Vedoucí výpravy je povinen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku.

 

Časový pořad

prezence: 09:00 – 09:45

zahájení a duchovní slovo: 09:45

rozprava k závodu, trénink: 09:50

zahájení soutěží: 10:00,

předpokládané ukončení: 15:00

vyhodnocení: Přebor Orla do 15 let za ČTYŘBOJ

                       Přebor Orla od 16 let za JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

  • do 5 let 11:30
  • mládež 7–15 let 13:30
  • muži, ženy 16 let a starší 14:30

 

Přihlášky

uzávěrka přihlášek: 17. 6. 2019, přihlášky zasílejte na adresu trinacty@mendelu.cz v kopii na: mozny@orel.cz

 

Ochrana osobních údajů

s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Další informace a upozornění:

Vzhledem k povrchu je zapotřebí použít obuv kolíků nebo s hroty do 6 mm.

Šatny budou k dispozici v areálu stadionu.

Vyhlášení v kategorii proběhne za předpokladu, že bude 4 a více účastníků. Pokud ne, kategorie se budou slučovat.

První 3 soutěžící v každé kategorii obdrží medaili a diplom.

 

Propozive včetně soupisky ke stažení.

 

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

          

 

 

 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz