• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Atletický přebor Orla, Andělský trojboj

Místo konáníAtletický stadion – za parkem Vyškov
Termín od: 23. 06. 08:30
Termín do: 23. 06. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Atletický přebor Orla – čtyřboj

Andělský trojboj – charitativní závod

23. 6. 2018

Místo pořádání závodu

Atletický stadion – za parkem Vyškov

 

Organizuje

TVR, Orel Vyškov

 

Místní pořadatel  

jednota Orel Vyškov

 

Odpovědný ředitel soutěže

Roman Weiter, Anna Málková – Andělský trojboj

 

Kontrolní a apelační komise

Členem komise jsou: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, zástupce všech zúčastněných jednot a garant TVR Orla

 

Účastníci Přeboru Orla ČR

Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.  

Charitativní v Andělský trojboj je pro orly, orlíky i příchozí

 

Složení

maximální počet členů výpravy: neomezeno

maximální počet členů doprovodu: neomezeno

 

Pravidla

Ústřední akce probíhají dle pravidel soutěžního řádu Orla, vydaného TVR Orla a pravidel ČAS.

 
Disciplíny a kategorie (vždy zvlášť kluci a děvčata)

benjamínci 5 let a mladší (2013 a ml.) – běh 50 m, hod tenisovým míčkem, skok do dálky, snožmo z místa, běh na 100 m

atletická školka 6 – 7 let (2011 – 2012) – běhy 50 a 200 m, hod tenisovým míčkem, skok do dálky z místa

mladší přípravka 8 – 9 let (2010 – 2009) – běhy 60 a 200 m, hod krik. míčkem, skok do dálky (měřeno od odrazu)

starší přípravka 10 – 11 let (2008 – 2007) – běhy 60 m a 300 m, hod krik. míčkem, skok do dálky (měřeno z odrazu)

žáci, žákyně mladší 12 – 13 let (2006 – 2005) – běhy 60 m a 400 m, vrh koulí (D – 2 kg, H – 3 Kg), skok do dálky

žáci, žákyně starší: 14 – 15 let (2004 – 2003) – běhy 60 m a D 800 m K 800 m, vrh koulí (D 3 kg, K 4 kg), skok daleký

dorostenci, dorostenky 16 – 17 let (2002 – 2001) – běhy 100 m a D 800 m K 1500 m, vrh koulí (D 3 kg, K 5 kg), skok do dálky

junioři, juniorky: 18 – 19 let (2000 – 1999) – běhy 100 m a D 800 m K 1500 m, vrh koulí (D 4 kg, K 6 kg), skok do dálky

muži 20 – 39 let (1998 – 1979) – běhy 100 m a 3000 m, vrh koulí (7,25 kg)

ženy 20 – 34 let (1998 – 1984) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (4 kg)

veteráni A 40 – 49let (1978 – 1969) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (7 kg)

veteránky A 35 – 44 let (1983 – 1974) – běhy 100 m a 800 m, vrh koulí (4 kg)

veteráni B 50 let a starší (1968 a starší) – běhy 100 m a 1500 m, vrh koulí (6 kg)

veteránky B 45 let a starší (1973 a starší) – běhy 100 m a 800 m, vrh koulí (3 kg)

 

Andělský trojboj: 400 m = 200 m chůze, 100 m běh, 100 m překážek.

Start – SPOLEČNÝ: Mládež, ženy, muži

 

Kategorie do 15 let soutěží ve čtyřboji. Kategorie od dorostu po veterány si můžou vybrat ze třech - čtyř atletických disciplín.

Výsledky víceboje se určí součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. Při rovnosti součtu pořadí rozhoduje větší počet lepších umístění.

Věk se určuje rokem a ne datem narození.

Časový rozpis soutěže bude zpracován podle počtu přihlášených soutěžících.

Do tabulky přeborník se budou počítat výsledky z ústředních akcí.

Do tabulky rekordů se budou počítat výsledky z ústředních a župních akcí.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy

Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž. Vedoucí výpravy je povinen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku.

 

Časový pořad

prezence: 08:30 – 09:30

zahájení a duchovní slovo: 09:45

rozprava k závodu, trénink: 09:50

zahájení soutěží: 10:00, Andělský trojboj 13:00

předpokládané ukončení: 15:00

vyhodnocení: Přebor Orla do 15 let za ČTYŘBOJ

                       Přebor Orla od 15 let za JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

  • do 5 let 11:30
  • mládež 7–15 let 13:30
  • muži, ženy 16 let a starší 14:30

 

Přihlášky

uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2018, přihlášky zasílejte na adresu romanweiter@seznam.cz, v kopii na: trinacty@mendelu.cz

 

Ochrana osobních údajů

s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Další informace a upozornění:

Vzhledem k povrchu je zapotřebí použít obuv kolíků nebo s hroty do 6 mm.

Šatny budou k dispozici v areálu stadionu.

Vyhlášení v kategorii proběhne za předpokladu, že bude 4 a více účastníků. Pokud ne, kategorie se budou slučovat.

První 3 soutěžící v každé kategorii obdrží medaili a diplom.

 

Andělský trojboj (400 m) je třetí ročník charitativního závodu pro nemocné děti. V tomto ročníku pro nemocného čtyřletého chlapce z Vyškova Šimonka Bozděcha trpícího spastickou diparzii v tetradistribucí a sekundární epilepsii  Šimonkovi prospívá intenzivní rehabilitace v Therasuit v Brně, která je finančně náročná, ale účinná. Proto by jsme vybrané peníze věnovali tomuto chlapci. Transparentní účet: č. ú. : 115 – 6859100247/0100

Dopis ke stažení. Obrázek ke stažení. Logo ke stažení.

Organizátoři děkují všem dárcům.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

          

 

 

 

Propozice včetně soupisky ke stažení. Časový harmonogram ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz