• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Aktuality

Vloženo:
13. 04. 2015

P O Z V Á N K A

oznamuji Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla svolává starosta br. Stanislav Juránek na sobotu 25. dubna 2015

8. zasedání Ústřední rady Orla.

Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně.

 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení mší svatou v 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou posílány průběžně, nejpozději dle Jednacího řádu 14. dubna 2015

 

Program:

 1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího

a) volba mandátové komise

b) volba návrhové komise

c) volba volební komise

d) určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 1. Schválení programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR  
 5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
 6. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 7. Zpráva ÚRK
 8. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2014
 9. Příprava sjezdu – návrhy do pracovních funkcí
 10. Přerozdělení prostředků z MŠMT
 11. Návrhy na vyznamenání
 12. Různé
 13. Závěr

V Brně, dne 31. března 2015

 

Ing. Stanislav Juránek

starosta

 

V případě, že došlo ve Vaší župě ke změnám v delegaci zástupců župy, prosíme o nahlášení této změny a její doložení příslušným zápisem z župní rady.

Všechny župy  - 1 delegát, pouze níže jmenované mají následující počet delegátů:

Krekova, Sušilova – 2 delegáty

Sedlákova, Velehradská – 3 delegáty

Vloženo:
06. 04. 2015

 

„Někdy se zdá, že se tíha situace nedá unést,  je jí příliš, ale bolest přesto patří k životu, bez ní by nebylo naděje….“   ( Josef Lux )

Vážení Orlové, sestry a bratři, přátelé,….. rád bych oslovil každého z vás.

Mám k Vám velmi naléhavou prosbu.

Záměrně jsem vybral myšlenku člověka, jehož nadějí pro záchranu života byla transplantace kostní dřeně. Dostala se ke mně zpráva, že právě takovou naději potřebuje jedna z nás – Barunka, maminka šestiletých dvojčátek.  Zatím se dárce velmi intenzivně hledá.

 My Orlové jsme se vždy v těžkých chvílích uměli semknout a pomoci. Prosím Vás za celou její rodinu.  Vy, kdo máte dar zdraví a odpovídající věk (18-35 let), zapojte se do REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ. Vím o spoustě z Vás, kteří v registru již jste, ale nejste pro Barunku vhodní. Zkuste se přihlásit a třeba právě Vy budete mít šanci zachránit lidský život. Moc Vás o to prosím…

                                                      Stanislav Juránek, starosta Orla ČR

Další informace o darování kostní dřeně najdete na stránkách:

http://www.kostnidren.cz

http://www.darujzivot.cz

https://www.youtube.com

Vloženo:
03. 04. 2015

Vloženo:
26. 03. 2015

Leták ve formátu .pdf ke stažení zde.

Vloženo:
26. 03. 2015

Ficep camp se v letošním roce uskuteční v termínu 26. 7.–1. 8. v Rakousku v Niederöblarnu. Zúčastnit  se ho mohou ročníky 1998–2001. Cena 4 600 Kč zahrnuje ubytování, stravné, program a Ficep tričko. Závaznou přihlášku musí zájemci zaslat nejpozději do 10. 5. 2015. Veškeré informace včetně přihlášky v propozicích (ke stažení zde).

Vloženo:
18. 03. 2015

Divadelní dílna v Boleradicích musela být přesunuta na květnový termín 8. - 10. 5. 2015. Zájemci se mohou hlásit do 1. 5. 2015 na e-mail p.samson@vinarstviusamsonu.cz, v kopii ustredi@orel.cz.

Propozice včetně přihlášky ke stažení zde.

Vloženo:
16. 03. 2015

Florbalová komise OFL ve spolupráci s florbalovým extraligovým klubem Bulldogs Brno připravuje dvou a půl hodinový teoretický seminář na téma: Vedení a trénování mládeže.  Seminář se uskuteční dne 25. 3. od 16.30 v prostorách Sport Pointu v Brně, Střední 595. Vypsán je nejen pro trenéry družstev OFL, ale i pro všechny zájemce, kteří vedou mládež. Seminář je zdarma.

Náplň semináře:

1)      Metodický řád ind. činností – ukazuje koho, jak a co učit, řešení problémů s věkovým rozpětím v tréninkové skupině.

2)      Průpravné hry – forma tréninku, která rozvíjí indiv. činnosti, nejdůležitější je herní prožitek.

3)      Složení tréninku – složení tréninkové jednotky, aby byla efektivní.

 

Přihlásit na seminář se můžete na e-mail mozny@orel.cz do 19. 3. 2015.

Stejně jako v minulých letech proběhnou 4. 7. 2015 (sobota) na Dnech lidí dobré vůle finálové akce ve fotbalových dovednostech a stolním tenise tříčlenných družstev „Propinkejte se na Velehrad“. Opět se Vám naskýtá možnost uspořádat kvalifikační kola obou soutěží.

                Pokud byste měli zájem přihlásit tříčlenné družstvo stolních tenistů a i uspořádat kvalifikační kolo, prosím o nahlášení termínu, družstva a místa konání na e-mail: mozny@orel.cz do 17. května. Přihlášku naleznete v příloze. Přihlášeným týmům budou po 17. květnu zaslány informace o místě kvalifikace.

                Zájemce o kvalifikační kola fotbalových dovedností prosím, aby zaslaly datum kvalifikace nejpozději do 10. června, nahlášení výsledků do 25. června, vše na e-mail mozny@orel.cz.  Po nahlášení zájmu Vám budou zaslány materiály ke kvalifikačním kolům. Termíny a místa budou postupně zveřejňovány na webu Orla a fotbalových dovedností. Soutěžit se bude v kategoriích:

 • kluci 2001–2004
 • kluci 2005 a mladší
 • děvčata 2001 a mladší

Přihláška do kvalifikace Propinkejte se na Velehrad ke stažení zde.

Vloženo:
12. 02. 2015

Přihlášky ke stažení zde.

Vloženo:
02. 02. 2015

Opět uběhl rok a znovu se setkáme. Tentokrát na Velehradě ve dnech 13. - 15. dubna 2015.

Program:

13. 4. 2015

příjezd během dopoledne, ubytování, uhrazení stravného a doplatku za ubytování, prezence

začátek programu po obědě (přivítání účastníků, první přednáška)

mše svatá, večerní beseda

 

14. 4. 2015

mše svatá

přednášky

odpoledne – možnosti: Praskanzen Modrá, návštěva hrobu mons. Šrámka, prohlídka areálu a kostela

večer přátelské setkání, diskuse

 

15. 4. 2015

mše svatá

dopolední přednáška

zakončení obědem

 

Duchovního programu se již tradičně ujme otec Pavel Kopecký, předseda Duchovní rady Orla ČR.

Ubytování 200 Kč/os. hradí ústředí Orla. Stravné si hradí účastníci – cca 440 Kč.

Přihlášky posílejte co nejdříve, nejpozději do konce února 2015.

Přihlášky pošlete na adresu Orla ústředí, Pellicova 2c, 60200 Brno nebo:

Marie Hlavicová, Štursova 37, 61600   Brno, tel.: 723 022 208

 

Informační leták ke stažení zde.

Tělovýchovná rada Orla Vás zve na cykloturistickou výpravu do Estonska v termínu od 23. 7. - 1. 8. 2015

Cykloturistická výprava do pobaltské estonské republiky. Jezero Peipus (Pskovské - Čudské jezero). Možné výlety k Baltskému moři, do hlavního města Tallinnu, univerzitního města Tartu, na ostrov Saaremaa, trajektem do finských Helsinek. Estonsko země tisíce jezer, hustých jehličnatých lesů a širých písčitých rovin. Cestou zastávka v Litvě (města Kaunas a Vilnius).

 

23. 7. 2015 ve 4:00 odjezd z Brna autobusem s přívěsem na kola. Nocleh v Kaunasu v Litvě(polopenze), příjezd kolem půlnoci. V pátek 24. 7. prohlídka Kaunasu, ve 12:00 odjezd do Estonska (příjezd do Kauksi k jezeru Peipus kolem půlnoci, večeře).

24. 7. - 30. 7. 2015 - pobyt u jezera Peipus v obci Kauksi (cyklovýlety v Estonsku, polopenze)

30. 7. - odjezd do Litvy (nocleh Vilnius, polopenze)

31. 7. 2015 - odjezd z Litvy do ČR

1. 8. 2015 - příjezd do ČR (Brno)

                                                                                                                     

Předběžná cena:  10.500,- Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování s polopenzí a pojištění)

Zájemci obdrží přihlášky e-mailem, budou ke stažení také na www.orel.cz. Přihlášení zaplatí 50 % částky (5.250,- Kč) do 15. 3. 2015 na účet Orla – č. účtu: 63031621/0100. Do předmětu platby poznamenat cyklo Estonsko 2015 a jméno a příjmení, variabilní symbol rodné číslo. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.

 

Tuto informaci posíláme zejm. kvůli závaznému termínu. Podrobné propozice včetně konečné ceny obdrží zájemci v dohledné době spolu s přihláškou. 

 

Přihlášky posílejte na adresu:

br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694,  272 01  Kladno, elektronicky na adresu: standa.vejvar@volny.cz

 

Propozice ke stažení zde. Přihláška ke stažení zde.

Vloženo:
05. 01. 2015

Plakát ke stažení zde.

Vloženo:
18. 12. 2014

Vážené sestry, vážení bratři,
přejeme Vám klidné a radostné prožití Vánoc,
mnoho úspěchů a Božího požehnání v roce 2015.

Ing. Stanislav Juránek, starosta Orla

Ing. Miluše Macková, 1. místostarostka Orla

Vloženo:
17. 12. 2014

V sobotu 13. 12. 2014 proběhlo na Krajském úřadě JMK vyhodnocení Orelské běžecké ligy 2014. Do 22 běhů napříč naší republikou se zapojilo 515 běžců z 63 jednot. Nejúspěšnějším týmem se stala jednota z Brna Obřan, druhou příčku uhájil Vyškov a třetí místo patří běžcům z Brna Židenic.

Děkuji všem, kdo se do Orelské běžecké ligy zapojili, ale hlavně řediteli Petru Halasovi a starostovi Orla Stanislavu Juránkovi, kteří mají na svém kontě naběhané kilometry takřka všech závodů, ale hlavně se největší měrou zasloužili o zdárný průběh celého ročníku. Velký dík všem.

Podrobné výsledky jednotlivců dle kategorií na www.orel.cz, fotky ke stažení zde

M. Macková, 1. místostarostka Orla

Vloženo:
01. 12. 2014

Vloženo:
19. 11. 2014

Sestry a bratři,
dovolte mi, abych poděkovala všem, kdo jste se podíleli na velmi dobré reprezentaci Orla při slavnostní mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha k 25 letům od svatořečení Anežky České v Praze dne 15.listopadu. Poděkování patří každému z vás, kteří jste se zúčastnili, všem praporečníkům i pořadatelům. Moje zdraví mi nedovolilo být s vámi, ale sledovala jsem přenos na ČT2 a věřte, že při každém záběru, kde se objevily prapory, nebo jsem v poznala naše Orly, jsem pociťovala hrdost. Vybavila jsem naši delegaci z ústředí Pamětními listy, které byly před katedrálou rozdávány na propagaci Orla. Bylo jich málo, tak pro ty, na které se nedostalo...

Ještě jednou přijměte moje upřímné poděkování.

Miluše Macková

Pamětní list ke stažení (první, druhá strana)

 

Vloženo:
10. 10. 2014

Vloženo:
07. 10. 2014

Oznamuji Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla svolávám na sobotu 8. listopadu 2014 7. zasedání Ústřední rady Orla. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně.

 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení Mší svatou od 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou posílány průběžně, nejpozději dle Jednacího řádu 3. listopadu 2014

 

Program:

 1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího

-          volba mandátové komise

-          volba návrhové komise

-          volba volební komise

-          určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 1. Schválení programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR  
 5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
 6. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 7. Zpráva ÚRK
 8. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 9. Rozpočet na rok 2015
 10. Příprava sjezdu
 11. Schválení návrhu volebního řádu sjezdu
 12. Návrhy na vyznamenání
 13. Čerpání dotací SPS IV
 14. Různé – závěry kontroly NKU
 15. Závěr

 

V Brně dne 4. srpna 2014                                                                              Ing. Stanislav Juránek

               starosta

 

V případě, že došlo ve Vaší župě ke změnám v delegaci zástupců župy, prosíme o nahlášení této změny a její doložení příslušným zápisem z župní rady.

Všechny župy  - 1 delegát, pouze níže jmenované mají následující počet delegátů:

Krekova, Šilingrova, Sušilova – 2 delegáty

Sedlákova, Velehradská – 3 delegáty

V sobotu 4. října se uskutečnil v Lubině 23. ročník Svatováclavské révy - Memoriál Bohumila Matuly v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy. Do Katolického domu se sjelo 29 účinkujících.  Byli rozděleni do čtyř kategorií, dospělí a tři dětské. Porota ohodnotila letošní ročník jako velice nadějný nejen proto, že  přijely soutěžit jiné tváře, ale i proto, že ti, co se soutěže zúčastňují pravidelně velice "povyrostli" nejen fyzicky, ale hlavně umělecky.
Moje poděkování patří rodičům, učitelům a zkrátka všem těm, kdo se s dětmi literatuře a přednesu věnují, porotě za nelehký úkol, sestrám Štefkovým za hudební doprovod při soutěži, organizátorům z Orla z jednoty Lubina a hlavně Anežce Sochové, člence Kulturní rady. Byl to opravdu moc příjemný, společně strávený den.

M. Macková

Vyhodnocení soutěže ke stažení zde.

 

Vloženo:
16. 09. 2014

Výsledky výtvarné soutěže „Život v naší farnosti“

 

I. Kategorie
1. místo: Simona Páníková; Kunovice u Valašského Meziříčí

2. místo: Klára Spáčilová; Staré Město

2. místo: Anička Budínská; Strážnice

3. místo: Pavel Mlýnek; Strážnice
 

II. Kategorie

1. místo: Kristýna Bulvasová; Strážnice

2. místo: Tereza Račanská; Vyškov

2. místo: Martin Vychron; Vyškov

3. místo: Lucie Herbánská; Kunovice

3. místo: Daniela Zábojníková; Kunovice

III. Kategorie

1. místo - Anna Málková; Vyškov

 

Vloženo:
03. 09. 2014

Video z letošní orelské pouti na Svatý Hostýn si můžete prohlédnout na:

dlouhá verze: http://youtu.be/SB4mzISTzh0    

krátká verze:  http://youtu.be/waQhaWxwTGI

Vloženo:
01. 09. 2014

Rada seniorů pořádá v úterý 30. září 2014 v Brně setkání orelských seniorů.

 

Program:

              8,30 – 9,15 hod. prezence účastníků na ústředí – Pellicova 2c, Brno

              9,30 hod. úvod setkání a vlastní program

Dopoledne:

-          komentovaná prohlídka reprezentačních prostor Magistrátu města Brna (původně klášter Dominikánů)

-          pietní zastavení u desky obětem II. svět. války (MUDr. Jílek, náčelník Orla)

-          komentovaní prohlídka dominikánského kostela sv. Michala

Návrat na ústředí – oběd

Odpoledne:

-          odborná přednáška s videoprojekcí „Brněnské podzemí“ (Petrov a Kapucínské nám. s klášterem) – Ing. Aleš Svoboda

-          návštěva vybrané části podzemí (Zelný trh - Labyrint, Kapucínské prostory)

             16,00 hod. ukončení setkání

 

Přihlášky podávejte do 22. 9. 2014 na ústředí Orla, Pellicova 2c, 602 00 Brno

Tel.: 543 244 880, 724 076 476, 737 502 201

e-mail: ustredi@orel.cz

 

Informace ke stažení zde.

Vloženo:
26. 08. 2014

Milé sestry a vážení bratři,

dovolte mi, abych Vám jménem bratra starosty i jménem svým co nejsrdečněji poděkovala za Vaši pomoc při organizaci naší tradiční pouti na Svatém Hostýně.

Nebudu nikoho jmenovat, lehce bych někoho mohla opomenout, a proto poděkuji slovy předsedy Duchovní rady P. Kopeckého – DĚKUJI VŠEM!

Mé poděkování patří také zaměstnancům ústředí, kteří po celou dobu zajišťovali technické zázemí celé akce. A závěrem nemůžu a nechci zapomenout ani na Vás, kteří jste přijet nemohli, ať už z osobních důvodů či v důsledku nemoci. Vím, že jste nás provázeli svou modlitbou a věřím, že jsme v modlitbě spolu byli spojeni.

 

                                                                                                            Zdař Bůh!

                                                                                                                                     Miluše Macková

                                                                                                                                     1. místostarostka

Vloženo:
07. 08. 2014

Ubytovací kapacity na pouť na Svatý Hostýn jsou vyčerpány.

Vloženo:
17. 07. 2014

Pozvánka ke stažení zde.

Vloženo:
24. 06. 2014

 

Informační plakát ke stažení zde.

Vloženo:
02. 05. 2014

Vážené sestry a vážení bratři, milí poutníci!

     stalo se již pěknou tradicí vzájemné setkávání Orlů – poutníků v různých koutech naší krásné země. Pravidelně putujeme k naší nebeské mamince Panně Marii, patronům našich rodin, naší vlasti, či dokonce celé Evropy. 

Pro naše společné putování Vám nabízíme čerstvou novinku letošního roku:

Poutní knížku 2014

     Pevně však věříme, že z letošní novinky se stane tradice příštích let. Také doufáme, že k pěti poutním zastavením přibydou další poutní místa našich žup.

 

Poutní knížku naleznete v sekci „ke stažení“ ve dvou variantách – dle technických parametrů Vašich tiskáren.

 

     Na hledání pravé cesty a na setkání s Vámi se těší poutníci

 

                                                                               Stanislav Juránek, Miluše Macková a zaměstnanci ústředí

Vloženo:
15. 04. 2014

Téhož dne večer, ... , přišel Ježíš, postavil se u prostřed nich a řekl: "Pokoj Vám."

Jan 20, 19

 

Ať pokoj Kristův zaplaví Vaše srdce a provází Vás i Vaše blízké nejen v čase velikonočním.

Ze srdce přejí všichni pracovníci ústředního sekretariátu

Vloženo:
14. 04. 2014

Oznamujeme Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla svolává starosta br. Stanislav Juránek na sobotu 26.dubna 2014 6. zasedání Ústřední rady Orla. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně. 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení Mší svatou od 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou poslány dle Jednacího řádu nejpozději 20. dubna 2014.

 

Program:

 1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího

-          volba mandátové komise

-          volba návrhové komise

-          volba volební komise

-          určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 1. Schválení programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
 5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
 6. Zprávy TVR, KR, EHR, RM, RS
 7. Zpráva ÚRK
 8. Výsledek hospodaření Orla o.s. k 31.12.2013
 9. Změny ve Směrnicích a Jednacím řádu v souvislosti s novými Stanovami
 10. Přerozdělení prostředků z MŠMT
 11. Vyznamenání
 12. Různé
 13. Závěr
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz